kommande produktioner:

förskolor/skolor

Här skriver vi om vårt "why" dvs. varför vi bygger dessa boenden.

Torsby Förskola

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Kommun:
BTA:
Lägenheter/avdelningar
Prel. produktionsstart
Prel. färdigställande:
Torsby 1:249 (del av)
Kalvandövägen/Torsby Bågväg
Värmdö
1 500 kvm
10-12 avdelningar
Q3 2020
Q2 2021