pågående produktioner

övriga samhällsfastigheter

Här skriver vi om vårt "why" dvs. varför vi bygger dessa boenden.

Energicentrum

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Kommun:
BTA:
Arbetsplatser:
Prel. produktionsstart
Prel. färdigställande:
Väduren 18
Kungsgatan 61
Eskilstuna
1 200 kvm
90 arbetsplatser
Q3 2020
Q2 2021