pågående produktioner

vård och omsorgsboenden

Här skriver vi om vårt "why" dvs. varför vi bygger dessa boenden.

Smedbyhof

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Kommun:
Yta:
Lägenheter/avdelningar
Prel. produktionsstart
Prel. färdigställande:
Hammarby-Smedby 1:27
Ryttargatan 278
Eskilstuna
3 750 kvm
40 lägenheter
Q1 2020
Q1 2021