projektsida för:

Ängssidans äldreboende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Close button

Byggplaneringen fortsätter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Översikt över området
Håll mig gärna uppdaterad om
Ängssidans äldreboende
Tack! Vi har mottagit ditt mail.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frågor och svar

Allmänt

Vad har ni för vision för det här området?

󰅀

Tänk dig en blandning mellan ett högkvalitativt friluftsområde kombinerat med fina boendekvaliteter, en småskalig bebyggelse med bykänsla, mitt i naturen.

Området känns otryggt idag, vad vill ni göra för att öka tryggheten?

󰅀

Vi håller helt med, det är en av de utmaningar som vi måste lösa. Med en utveckling av bostäder och nya friluftsaktiviteter ges möjligheten till fler personer i rörelse i området, vilket ger ökad trygghet. Vi kommer också att arbeta med belysta gång/cykelstråk liksom elljusspår i området vilket ger ett tryggare område hela dygnet.

Är detta ett initiativ från Täby kommun eller är det ett initiativ från fastighetsägaren?

󰅀

Att genomföra denna dialog är ett initiativ av oss, markägarna vid Nygård. Vi arbetar efter en process som präglas av dialoger i alla steg. När det gäller Nygård är vi i ett väldigt tidigt stadie med att fånga platsens förutsättningar och möjligheter, därför har vi tagit initiativ till denna dialog. Vi har under hösten samtalat med kommunens politiker och tjänstepersoner, gjort utredningar och nu är vi äntligen redo att bjuda in er som bor i området.

Trafik

Kommer detta att leda till att en massa fler bilar kommer köra på våra lokalgator?

󰅀

Vi vill inte bygga ett enda hus utan att vi har hittat en långsiktigt hållbar trafiklösning. Därför blir ett viktigt steg att studera hur man kan åstadkomma en förändring med en fungerande trafiklösning, där vi även får bort de tunga transporter som går i området idag. Vi ser även möjligheter att förbättra kollektivtrafiken.

Kommer det bli mer trafik om området utvecklas?

󰅀

Fler bostäder innebär fler personbilar, det går inte att komma ifrån. Vi kommer komplettera med rena gångkopplingar, hög standard på cykelvägar och verka för en egen busslinje inom området för att minimera personbilstrafiken så mycket som möjligt. Även den tunga trafiken kommer vi kunna minimera jämfört med idag.

Om det här blir ett populärt friluftsområde –kommer det inte bli hur mycket trafik som helst då? Och var ska man parkera?

󰅀

Fokus är att lyfta Nygårdsområdet för Kyrkbyborna, som i de flesta fall kan nå området med en promenad eller cykeltur. För att möta det verkliga behovet i framtiden måste ordentliga analyser av attraktivitet och parkeringskrav ske framöver.

Bebyggelse

Hur länge kommer det här vara en byggarbetsplats? Och kommer ni stänga av hela Nygård under den tiden?

󰅀

Vi är i ett tidigt skede och vet ännu inte vad som är möjligt att göra så de första husen kommer inte att börja byggas inom de närmaste åren. En tydlig etappindelning är viktig för oss, dels för att visa hänsyn till närboende men också för att de som flyttar in inte ska bo på en byggarbetsplats. Småskaliga etapper gör det även möjligt att bättre anpassa sig till platsens natur och topografi.

Vilka skall flytta in i era bostäder?

󰅀

Vi vill skapa en bred variation av bostäder så fler kan bo kvar i Kyrkbyn när behoven förändras. Vi vill också bygga ett socialt hållbart område för de yngre som vill flytta tillbaka hit när de bildar familj. Vi ser framför oss en blandning av villor, parhus, radhus samt lägenheter i mindre stadsvillor. Varför inte enplansvillor i naturnära miljö förde äldre som vill ha ett enklare villaboende?

Kommer ni bygga storskaligt med en massa höga hus?

󰅀

Nej, absolut inte! Vi tänker istället på det som Täby är så bra på, lägre skala med hus som anpassas efter naturen. Snarare en bykaraktär, som känns välkomnande för alla. Vi är ett litet bolag och har inga egna typhus eller likande så vi är fria att arbeta med de hustyper och skala som passar bäst på platsen. Vi tänker oss villor, radhus och stadsvillor med lägenheter, så att flera olika målgrupper kan bosätta sig i ”byn”. Vi ser framför oss en härlig trädgårdsstad.

Processen

Vad har hänt?

󰅀

Vi har påbörjat ett arbete med att förstå platsens förutsättningar, dels genom att prata med lokala verksamheter samt politiker och genom att nu starta denna dialog med er. Vi har även genomfört en del utredningar, exempelvis en naturvärdesinventering.

Vad kan vi som bor i Täby kyrkby egentligen påverka?

󰅀

Vi arbetar visionsstyrt, det betyder att vi ännu inte definierat vad vi vill göra. Därför är dialogerna med er viktiga för att förstå området och kunna utveckla det på ett lämpligt sätt. Vi tror och vet av erfarenhet att ni som bor i området har idéerna som gör att platsen når sin fulla potential.

Vad händer nu?

󰅀

Denna dialog är det första tillfället för er att berätta vad ni ser som viktigt. Vi kommer sedan summera era tankar och idéer som ett underlag för vårt fortsatta arbete. Utifrån det kommer vi sedan fortsätta dialogen med Täby kommun kring om och hur området kan förbättras.

Tidslinje

Kv 4 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Kv 1 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Kv 2 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Kv 1 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Kv 3 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Kontakta oss

Välkommen med dina synpunkter eller funderingar!

Jörgen Lannerstedt, creative

jorgen@medcontent.se

0730350560