projektsida för:

Tranholmens förskola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Close button

Spännande utveckling i Vällingby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Området från norr
Håll mig gärna uppdaterad om
Tranholmens förskola
Tack! Vi har mottagit ditt mail.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frågor och svar

Bebyggelse

Hur länge kommer det här vara en byggarbetsplats? Och kommer ni stänga av hela Nygård under den tiden?

󰅀

Vi är i ett tidigt skede och vet ännu inte vad som är möjligt att göra så de första husen kommer inte att börja byggas inom de närmaste åren. En tydlig etappindelning är viktig för oss, dels för att visa hänsyn till närboende men också för att de som flyttar in inte ska bo på en byggarbetsplats. Småskaliga etapper gör det även möjligt att bättre anpassa sig till platsens natur och topografi.

Vilka skall flytta in i era bostäder?

󰅀

Vi vill skapa en bred variation av bostäder så fler kan bo kvar i Kyrkbyn när behoven förändras. Vi vill också bygga ett socialt hållbart område för de yngre som vill flytta tillbaka hit när de bildar familj. Vi ser framför oss en blandning av villor, parhus, radhus samt lägenheter i mindre stadsvillor. Varför inte enplansvillor i naturnära miljö förde äldre som vill ha ett enklare villaboende?

Vad händer med alla naturvärden?

󰅀

Här ska vi gå varsamt fram med respekt för kvalitéterna i området. Vi har inte ritat ett enda streck än, men vi vet att vi vill bevara mycket av naturmarken, cirka 60 fullstora fotbollsplaner och har redan identifierat några biotopskyddade alléer, diken och stenmurar. Även solitärträd och skyddade åkerholmar och odlingsrösen ska självklart finnas kvar.

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

󰅀

Tidslinje

Kontakta oss

Välkommen med dina synpunkter eller funderingar!