Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Gruvlyckan

Close button
Karlstad

Karlstad har ett stort behov av gruppbostäder och därför uppför vi nu en gruppbostad i stadsdelen Gruvlyckan, 3 kilometer från stadens centrum. Det planerade boendet kommer att ligga i direkt anslutning till grönområden och med god tillgång till kommunikation. Vi jobbar kontinuerligt för att minimera klimatpåverkan och resursförbrukningen från verksamheten genom medveten planering och erfarenhetsåterföring från genomförda projekt.

Gruvlyckan planeras att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver och i trä där allt trämaterial kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Det planerade boendet kommer att utrustas med solpaneler samt miljöcertifieras enligt Svanen. Varje lägenhet får en egen uteplats i direkt anslutning till lägenheten. Inredningen blir skandinavisk och modern med grafiska kontraster. Ett promenadstråk kommer att omgärda gruppbostaden med bänkar i anslutning till häckar och grönska för samvaro och umgänge. Vid sidan av huset uppförs en vinterträdgård med belysning och infravärme vilket gör det möjligt att använda rummet året om för aktiviteter och sammankomster. Gruppbostaden kommer att utrustas med välfärdsteknik med syfte att bibehålla eller öka trygghet och aktivitet. Digitalt låssystem, biocentriskt ljus, smarta rullgardiner som kan styras via röststyrning eller appar beroende på den enskildes önskemål och förutsättningar, trygghetslarm via Zafe care samt Memoplanner är några exempel.

Kommun:
Karlstad
Fastighetsbeteckning:
Gruvlyckan 1
Adress:
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
500 m2
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2024
Preliminärt färdigställande:
2025
Hyresgäst:
No items found.