Felanmälan

Här kan du som är hyresgäst göra en felanmälan. Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en felanmälan inte kan avhjälpas i närtid kommer ni som hyresgäst att få en återkoppling på när felet kan åtgärdas.
Skapa en felanmälan här!
Använd i första hand e-post formuläret. I verkligt brådskande ärenden kan du ringa på vårt journummer.
0771-908000

Var noga med att tydligt uppge all väsentlig information.