Hyresgästfrågor och felanmälan

Hyresgästfrågor och felanmälan

Här kan ni som är hyresgäst kontakta oss med frågor och göra en felanmälan.
Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en felanmälan inte kan avhjälpas i närtid kommer ni som hyresgäst att få en återkoppling på när felet kan åtgärdas.
Gör din felanmälan här
Använd i första hand e-post formuläret. I verkligt brådskande ärenden kan ni ringa på vårt journummer.
0771-908000

Var noga med att tydligt uppge all väsentlig information.
...