felanmälan och Hyresgästfrågor

Felanmälan och hyresgästfrågor

Felanmälan

Här kan ni som är hyresgäst kontakta oss vid fel i fastigheten. Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en anmälan inte kan avhjälpas i närtid kommer ni som hyresgäst att få en återkoppling på när felet kan åtgärdas.
Sök i första hand efter din adress. Vid akuta ärenden kan ni ringa på vårt journummer som finns tillgängligt dygnet runt. Ett akut fel är fel som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten.
0771-908000

Var noga med att tydligt uppge all väsentlig information vid din felanmälan för att effektivisera mottagandet.
Sehlhall Play om vår fastighetsförvaltning
Hyresgästfrågor
För hyresgästfrågor, vänligen kontakta:
Förvaltningsansvarig
Mikaela Malmgren

Nöjd Kund Index 2022

87
På Sehlhall förvaltar vi inte bara fastigheter. Vi förvaltar relationer. Det är därför av stor betydelse för oss att vara närvarande och involverande i såväl våra fastigheter som i våra kunders verksamheter och de förändringar och behov som uppstår. Tillsammans jobbar vi för trivsel och ett gott klimat – för såväl boende som personal.

Senast utförda undersökningen gav ett NKI-index om 87 på 100-gradig skala, vilket är ett resultat som visar på att nivån på vår förvaltning ligger en bra bit över medelvärde.

"Medelnöjda kunder har ett NKI mellan 65 och 75 enligt Prognoscentret som är ett oberoende marknadsanalysföretag specialiserade inom bygg- och fastighetsmarknaden".
"Bra bemötande och snabb kommunikation"

"Sehlhall har genuina och jättefina fastigheter och upplevs väldigt familjära"

"Vi är mest nöjda över hur bra kommunikationen fungerar med vår hyresvärd"
Utdrag från NKI-undersökning utförd 2022

Ständig mätning av energiförbrukning

På Sehlhall är vi ständigt uppmärksamma på energiförbrukningen i våra fastigheter. Genom att övervaka energiförbrukningen kan vi jobba proaktivt för att minska våra fastigheters klimatavtryck och bidra till att skapa en mer hållbar fastighet.

Genom att jobba aktivt med energiförbrukningen är vi alltid medvetna om vårt avtryck. Vi använder oss delvis av komponenter som möjliggör att snabbt och effektivt kunna identifiera avvikelser och snabbt gå in med åtgärder. Tillsammans med våra hyresgäster för vi även dialoger om hur man nyttjar fastigheten och vad man kan göra på personnivå för att minska sin egen energianvändning. Vi är säkra på att vi når bäst resultat genom att jobba hand i hand och mot gemensamma mål.

På Sehlhall tror vi på en hållbar framtid och vi är stolta över att bidra till att skapa fler energieffektiva fastigheter med lägre klimatavtryck.

Minskad risk för onödiga förbrukningar

Som ett led i Sehlhalls hållbarhetsarbete använder vi oss av tjänsten Smartvatten i våra fastigheter. Tjänsten övervakar och analyserar vattenförbrukningen på minutbasis och upptäcker snabbt eventuella vattenläckage och onödiga förbrukningar.

Tack vare tjänsten kan snabba åtgärder tas vid läckage, vilket både förhindrar att onödiga resurser går till spillo samt stöket vid återställandet efter en vattenskada för våra hyresgäster.

”Jag ser många fördelar med tjänsten. Det bästa av allt är att det både är ett verktyg som hjälper oss hålla koll på vattenförbrukningen samtidigt som det är en trygghet för våra hyresgäster att läckagelarmfunktionen finns, vilket skapar en stor trygghet för dom.”

Mikaela Malmgren, Förvaltningsansvarig