felanmälan och Hyresgästfrågor

Felanmälan och hyresgästfrågor

Felanmälan
Här kan ni som är hyresgäst kontakta oss för en felanmälan. Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en anmälan inte kan avhjälpas i närtid kommer ni som hyresgäst att få en återkoppling på när felet kan åtgärdas.
Gör din felanmälan här
Använd i första hand e-post formuläret. I verkligt brådskande ärenden kan ni ringa på vårt journummer.
0771-908000

Var noga med att tydligt uppge all väsentlig information.
Sehlhall Play om vår fastighetsförvaltning
Hyresgästfrågor
För hyresgästfrågor, vänligen kontakta:
Förvaltningsansvarig
Mikaela Malmgren