felanmälan och Hyresgästfrågor

Felanmälan och hyresgästfrågor

Felanmälan
Här kan ni som är hyresgäst kontakta oss vid fel i fastigheten. Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en anmälan inte kan avhjälpas i närtid kommer ni som hyresgäst att få en återkoppling på när felet kan åtgärdas.
Sök i första hand efter din adress. Vid akuta ärenden kan ni ringa på vårt journummer som finns tillgängligt dygnet runt. Ett akut fel är fel som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten.
0771-908000

Var noga med att tydligt uppge all väsentlig information vid din felanmälan för att effektivisera mottagandet.
Sehlhall Play om vår fastighetsförvaltning
Hyresgästfrågor
För hyresgästfrågor, vänligen kontakta:
Förvaltningsansvarig
Mikaela Malmgren