Fastigheter

Våra omsorgsfastigheter

Verksamheten bedrivs inom fyra kompetensområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga kompetensområden tillför vi kunskap, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.
Projektsidor

Omsorgsfastigheter utgör den mest centrala delen av ett samhälles sociala infrastruktur. Sehlhall arbetar över hela landet med att skapa och förvalta trygga, moderna, hållbara och estetiskt tilltalande förskolor, skolor, gruppbostäder samt vård och omsorgsboenden.

Vi utgår från varje plats unika förutsättningar och skapar gärna mervärden genom att låta våra fastigheter interagera med den omkringliggande miljön. Kontraster är viktigt och kan skapa nya pedagogiska och inspirerande möjligheter. Sol eller skugga, vind eller lä. Omfamnade eller öppet och fritt. Vi sammanför också gärna flera verksamheter och generationer på en och samma plats, och vi samarbetar med en rad experter inom olika områden för att kunna garantera att våra omsorgsfastigheter alltid håller högsta kvalitet.

”Först och främst vill jag tacka Sehlhall för ett bra samarbete genom hela processen. Fastigheten känns gedigen och håller en mycket hög kvalitet och slutresultatet överträffade verkligen vår förväntan. Vi ser nu fram emot att starta igång verksamheten och hoppas på fler samarbeten i framtiden.”
Karin Grist, Projektledare Ambea tillväxt

”Lokalerna är helt fantastiska och väl anpassade in i minsta detalj för vår verksamhet. Jag känner stor stolthet att ha fått förtroendet att förvalta denna pärla tillsammans med mina medarbetare.”
Veronica Larsson, Enhetschef & Sjuksköterska, Nytida