Team

Ett dedikerat team

”För oss är det viktigaste investerings­kriteriet det team som ansvarar för investeringen. Sehlhall har en erfaren och mycket kompetent ledning vilket borgar för en väl fungerande verksamhet. Vi gillar även Sehlhalls affärsidé både för att den hjälper kommuner i deras upp­drag och för att den kan skapa ett bra aktieägarvärde.”

Carl-Henric Svanberg, delägare
Dan T. Sehlberg
VD

Tidigare erfarenhet: VD, Magnolia Vårdfastigheter, VD och grundare av Svenska Vårdfastigheter, Grundare av Casa Firmus, VD Citat Group, VD Linné Group Stockholm

Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Dan har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2009 med ett stort engagemang och ingår sedan 2022 i Seniorvärldens advisory board.

Petter Hallenberg
COO

Tidigare erfarenhet: Affärsutvecklingschef Magnolia Vårdfastigheter, vVD  och VD Svenska Vårdfastigheter, Affärsutvecklingschef Skansen Construction, Konsult Prime Ventures. Grundare av Norrländska Gruppbostäder.

Utbildning: Civilekonom, Södertörns Högskola

Petter har ingått i den expertgrupp som statsråden Åsa Regnér och Peter Eriksson bjöd in till 2016 för att utreda och utveckla Sveriges bostadsförsörjning för äldre. Har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2003.

Erik Uhlén
CFO

Tidigare erfarenhet: Auktoriserad revisor och partner vid Grant Thornton, kontorschef Gävle och Göteborg, Grant Thornton.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Jenny Tellbom
Ekonomiansvarig

Tidigare erfarenhet: Affärsutvecklare Magnolia Vårdfastigheter, Ekonomichef Svenska Vårdfastigheter, Controller Prime PR, Ekonomichef LensOn, Ekonomichef Skansen Construction

Utbildning: Civilekonom, Internationella Handelshögskolan, Jönköping.

Mathias Holmqvist
Entreprenadansvarig

Tidigare erfarenhet: Entreprenadansvarig Magnolia Vårdfastigheter, Entreprenad chef Svenska Vårdfastigheter, Arbetschef Veidekke Entreprenad, Projektchef Veidekke Bostad, Projektchef Unibail Rodamco, Projektledare NCC Bostad.

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Nima Assadi
Projektutvecklare

Tidigare erfarenhet: Verksamhetsutvecklare, Veidekke Sverige, Projekterings- och produktionsledning, Veidekke Sverige, VDC-ingenjör, Veidekke Sverige. Grundare och programledare Hela Kedjan (en podd om samhällsbyggnad).

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Fredrik Nyström
Arkitekt

Tidigare erfarenhet: HLLS arkitekter, Strategisk arkitektur, PS communication. Tengbom Arkitekter. Medgrundare av designbyrån Story design studio och Stromboli.

Utbildning: Master of building design, KTH samt byggnadsingenjör, Malmö tekniska högskola.

Anton Bergkvist
Affärsansvarig

Tidigare erfarenhet: Affärsområdesansvarig Vård, Magnolia Bostad, Affärsutvecklare, Svenska Vårdfastigheter, Key Account Manager, Sustainable Energy Nordic AB.

Utbildning: Master i industriell ekonomi, Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Kajsa Westberg
Ekonomiassistent

Tidigare erfarenhet: Ekonomiassistent på Kvalitetsbygg, Norens Patentbyrå, Twentyforuseven. Ekonomiassistent och kontorsanvarig på Cellip AB.

Utbildning: Företagsekonom, Tyresö gymnasium samt eftergymnasial utbildning inom ekonomi och redovisning.

Mikaela Malmgren
Förvaltningsansvarig

Tidigare erfarenhet: Kommersiell förvaltare, Genova Property Group AB. Förvaltning Brf, Einar Mattsson AB. Fastighetsmäklarassistent, Notar Sverige AB.

Utbildning: Fastighetsförvaltning, Newton Kompetensutveckling AB.

Bernt-Olof Gustavsson
VD, Stadsbyggnadsbolaget

Tidigare erfarenhet: 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, transaktioner och finansiering, bland annat som Vd för KF Fastigheter under 14 år.

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Anders Borg
Styrelseordförande

Född 1968

Anders Borg var Sveriges finansminister från 2006 till 2014. Han är styrelseledamot i Nordic Entertainment Group, NENT, Stena International, Nederman Holding samt LKAB och fungerar som senior rådgivare till Amundi, Kinnevik, Nordic Capital och Rud Pedersen PA. Borg har tjänstgjort i styrelserna för ett antal företag inom telekommunikation, fin-tech och offentlig förvaltning. Han har tidigare arbetat för Citigroup, ABN AMRO, SEB, Tele2 och Millicom och har varit en aktiv medlem i World Economic Forum under många år. Borg har också varit rådgivare till Riksbanken och sakkunnig vid Statsministerns kansli.

Utbildning: studerat nationalekonomi, ekonomiskhistoria, statsvetenskap och filosofi vid Stockholm och Uppsala Universitet.

Document icon
Pressbild
Dan T. Sehlberg
Styrelseledamot

Född 1969

Tidigare VD för Linne Group Stockholm, VD och koncernchef för Citat Gruppen, grundare och VD för Svenska Vårdfastigheter, grundare och styrelseordförande för Casa Firmus, VD för Magnolia Vårdfastigheter. Tidigare styrelseordförande för JournalistGruppen och Scandinavian Retail Center, ledamot Norrländska Gruppbostäder, Svenska Vårdfastigheter, Traffic, Flygtorget, Bumblewing, Dataunit Systemkonsult och Digitized.  

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Document icon
Pressbild
Ulrika Livijn
Styrelseledamot

Född 1968

Bedriver idag konsultverksamhet genom Livijn Advisory AB, styrelseordförande Treskablinoll Sverige. Tidigare befattningar och uppdrag innefattar chefsjurist Fjärde AP-fonden (2009-2019), styrelseledamot Rikshem Intressenter AB, Biträdande chefsjurist samt Chef Corporate Law, Skandia Försäkringsaktiebolag, Advokat, Setterwalls advokatbyrå samt Advokat, Advokatfirman Lindahl.  

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.

Ivar Verner
Styrelseledamot

Född 1947

Vice ordförande i BioArctic AB (publ), Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér & Son AB och Valsättra Exploaterings AB. Tidigare auktoriserad revisor, delägare och ordförande i Grant Thornton Sweden AB. Styrelseordförande i Rejlers AB (publ), Welcome Hotel i Sverige AB samt Constrera AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB. Ledamot i Svenska Fotbollsförbundets licensnämnd.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Carl Hirsch
Styrelseledamot

Född 1950

VD i AB Industricentralen, Partner & grundare av Landsort Care AB, Vice ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, Styrelseledamot i CaCharge AB och Nordic Trampoline Parks AB. Tidigare befattningar och uppdrag innefattar direktör i Banque Paribas (Paris), VD Banque Paribas Sverige AB, vvd i Gyllenhammar och Partners AB (not), Nordenchef Rothschild & Cie och NM Rothschild samt Styrelseledamot i Svenska Vårdfastigheter.  

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, INSEAD.

Johanna Adami
Styrelseledamot

Född 1969

Läkare, folkhälsovetare och professor i klinisk epidemiologi. Rektor vid Sophiahemmet Högskola samt styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Styrelseledamot för Remeo AB och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Johanna Adami har tidigare varit direktör för hälsa på Vinnova samt ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och WHO. Tidigare styrelseuppdrag innefattar Södertälje sjukhus AB, Forum för Health Policy, Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover, Swecare Foundation, Stockholms Akademiska Forum samt WHO collaborating centre for international drug monitoring.

Utbildning: Uppsala universitet (läkarexamen/MD), Karolinska Institutet (doktorsexamen/PhD) och Harvard University (Master of Public Health/MPH)

Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.

Anders Borg, styrelseordförande

Lediga jobb hos Sehlhall

Affärsutvecklare, Gruppbostäder

2020-11-11

Sehlhall Fastigheter
växer och ska nu tillsätta en Affärsutvecklare Gruppbostäder med position på huvudkontoret i centrala Stockholm.

Din roll som Affärsutvecklare Gruppbostäder
Sehlhall Fastigheter har sedan 2010 utformat och förvaltat kvalitativa gruppbostäder. Bolaget har en genuin förståelse för hur man skapar attraktiva, tillgängliga och hälsofrämjande bostäder inom ramen för LSS-lagstiftningen. I rollen som Affärsutvecklare med fokus på gruppbostäder kommer du bland annat att arbeta med projektanskaffning och affärsutveckling av gruppbostadsprojekten. Ditt närmsta team består av totalt fyra affärsutvecklare som fokuserar på Sehlhall Fastigheters övriga kompetensområden (vård- och skolfastigheter).

Arbetsuppgifter i urval
• 
Upprättande av relation med prioriterade kommuner samt prioriterade privata aktörer inom gruppbostäder med avseende på att fånga upp behov och därmed möjligheter för etableringar
• Affärsmässigt identifiera nya projekt samt driva processen till signerat hyresavtal
• Utforma gruppbostäder i dialog med arkitekt och projektutvecklare
• Hyresgästdialog och hyresförhandlingar
• Bevaka, koordinera och driva arbetet med markanvisningstävlingar och upphandlingar från kommuner
Vill du vara en del av Sveriges nya samhällsutvecklare?
Vi söker ständigt flera medarbetare till vårt team i Stockholm. Sverige har ett akut behov av att modernisera sin sociala infrastruktur. Om du vill bidra kan du bli en del av oss. Vi håller ett högt tempo och arbetar med styrkan och rörligheten hos en snabbfotad expert, med största lyhördhet för våra intressenters behov: de som bor i våra fastigheter, de som arbetar i våra fastigheter och de som besöker våra fastigheter. För oss är erfarenhet, hållbarhet och långsiktighet viktiga drivkrafter.

Tycker du att det låter intressant? Välkommen att höra av dig.
Kontakta oss
Senaste avsnitten från Sehlhall Play
3:06
min
AVSNITT
16
-
September 14, 2023
Tid för omtanke
Vi vill på allvar skapa värdiga hem åt alla som bor i våra hus. Vi vill tillföra nya platser av tillhörighet och välmående, och hela tiden höja ribban för Sveriges bästa omsorgsboenden.
Se avsnittet
3:19
min
AVSNITT
15
-
March 6, 2023
Att vara granne med en Gruppbostad
Hur är det att bo granne med en LSS Gruppbostad? Möt de som arbetar och bor där, samt grannar till boendet.
Se avsnittet
2:53
min
AVSNITT
14
-
September 30, 2022
Vigelsjö – en förskola i framkant
Följ med till Norrtälje och Vigelsjö, en förskola i absolut framkant gällande hållbarhet, arkitektur och kreativitet.
Se avsnittet
18:34
min
AVSNITT
13
-
May 9, 2022
Samhällsfastigheter i en orolig omvärld
Efter många år med en ränta från riksbanken under noll är vi nu med all tydlighet på väg mot högre räntenivåer. Medverkande är Anders Borg och Dan T. Sehlberg.
Se avsnittet
16:53
min
AVSNITT
12
-
February 21, 2022
Dan T. Sehlberg, Realplay
Dan Sehlberg, VD Sehlhall och Mikael Lundström, VD Svefa, samtalar bland annat om att äga eller hyra in samhällsfastigheter.
Se avsnittet
18:30
min
AVSNITT
11
-
November 29, 2021
Stäng 350 äldreboenden
‍Sverige behöver tillföras tre nya äldreboenden i veckan – i tio år. Värre blir det om vi synliggör det som inte fångas upp i larmrapporter och prognoser.
Se avsnittet
3:21
min
AVSNITT
10
-
October 6, 2021
Spadtag i Finspång
I en skogsglänta, sydväst om Sundsvägen med närhet till naturen känns det väldigt naturligt att bygga ett hus i trä. Där kommer gruppbostaden Nyhem att uppföras.
Se avsnittet
2:50
min
AVSNITT
9
-
September 15, 2021
Klimatneutral förvaltning
Fastighetsförvaltning kan bedrivas på många sätt. I denna film berättar vi vår syn på ämnet samt hur det fungerar i praktiken.
Se avsnittet
3:34
min
AVSNITT
8
-
August 30, 2021
Spadtag i Täby
Följ med till Täby och spadtaget för Öreslandet 3. Projektet kommer att innefatta äldreboende, trygghetsbostäder och LSS boende.
Se avsnittet
3:27
min
AVSNITT
7
-
May 17, 2021
Spadtag i Norrtälje
Följ med till Norrtälje och spadtaget för vårt projekt tillsammans med Jensen Förskolor. Vigelsjö förskola blir en unik byggnad enligt vår inrikting: Klimatneutral social infrastruktur.
Se avsnittet
3:30
min
AVSNITT
6
-
February 3, 2021
Sehlhall smittskyddssystem
Sehlhall har ett kompromisslöst fokus på kvalitet och trygghet. I detta ingår självklart också smittskydd vilket alltid har varit ett viktigt fokusområde för oss.
Se avsnittet
02:09
min
AVSNITT
5
-
November 24, 2020
Att jobba på Sehlhall
Hur är det att jobba på Sehlhall? Vad är våra drivkrafter och kultur. Se detta avsnitt av Sehlhall Play för att ta reda på mer.
Se avsnittet
2:16
min
AVSNITT
4
-
October 21, 2020
Vårt miljöarbete
Vad innebär ett modernt klimatneutralt synsätt på vår miljö? Vi reder ut begreppen samt de mål vi har satt upp framöver.
Se avsnittet
2:07
min
AVSNITT
3
-
September 25, 2020
Lillhaga gruppboende
Vi berättar om Lillhaga gruppboende i Ljusdal. Ett toppmodernt gruppboende med 6 st lägenheter och stora sällskapsytor.
Se avsnittet
8:02
min
AVSNITT
2
-
September 8, 2020
Vår process i 5 steg
Koncernchef Dan T. Sehlberg berättar om vår process från Relationsbaserad behovsanalys till förvaltning och lärande.
Se avsnittet
2.11
min
AVSNITT
1
-
September 1, 2020
Spadtag i Upplands Väsby
Följ med till Upplands Väsby och spadtaget för vårt projekt Hammarby-Smedby som är en kombinerad förskola och äldreboende.
Se avsnittet
Vill du vara en del av teamet?
Vi söker ständigt flera medarbetare till vårt team i Stockholm. Sverige har ett akut behov av att modernisera sin sociala infrastruktur. Om du vill bidra kan du bli en del av oss. Vi håller ett högt tempo och arbetar med styrkan och rörligheten hos en snabbfotad expert, med största lyhördhet för våra intressenters behov: de som bor i våra fastigheter, de som arbetar i våra fastigheter och de som besöker våra fastigheter. För oss är erfarenhet, hållbarhet och långsiktighet viktiga drivkrafter.

Tycker du att det låter intressant? Välkommen att höra av dig.
Kontakta oss