Team

Ett dedikerat team

”För oss är det viktigaste investerings­kriteriet det team som ansvarar för investeringen. Sehlhall har en erfaren och mycket kompetent ledning vilket borgar för en väl fungerande verksamhet. Vi gillar även Sehlhalls affärsidé både för att den hjälper kommuner i deras upp­drag och för att den kan skapa ett bra aktieägarvärde.”

Carl-Henric Svanberg, delägare
Dan T. Sehlberg
VD & Koncernchef

VD, Magnolia Vårdfastigheter, VD och grundare av Svenska Vårdfastigheter, Grundare av Casa Firmus, VD Citat Group, VD Linne Group Stockholm

Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2009 med ett brinnande engagemang. Sehlhall är en konsolidering av Dans lärdomar.

Petter Hallenberg
COO

Affärsutvecklingschef Magnolia Vårdfastigheter, vVD  och VD Svenska Vårdfastigheter, Affärsutvecklingschef Skansen Construction, Konsult Prime Ventures. Grundare av Norrländska Gruppbostäder.

Utbildning: Civilekonom, Södertörns Högskola

Petter har ingått i den expertgrupp som statsråden Åsa Regnér och Peter Eriksson bjöd in till 2016 för att utreda och utveckla Sveriges bostadsförsörjning för äldre. Har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2003.

Erik Uhlén
CFO

Auktoriserad revisor och partner vid Grant Thornton, kontorschef Gävle och Göteborg, Grant Thornton.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Jenny Tellbom
Ekonomichef

Affärsutvecklare Magnolia Vårdfastigheter, Ekonomichef Svenska Vårdfastigheter, Controller Prime PR, Ekonomichef LensOn, Ekonomichef Skansen Construction

Utbildning: Civilekonom, Internationella Handelshögskolan, Jönköping.

Mathias Holmqvist
Entreprenadchef

Entreprenadansvarig Magnolia Vårdfastigheter, Entreprenad chef Svenska Vårdfastigheter, Arbetschef Veidekke Entreprenad, Projektchef Veidekke Bostad, Projektchef Unibail Rodamco, Projektledare NCC Bostad.

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Nima Assadi
Projektutvecklare

Verksamhetsutvecklare, Veidekke Sverige, Projekterings- och produktionsledning, Veidekke Sverige, VDC-ingenjör, Veidekke Sverige. Grundare och programledare Hela Kedjan (en podd om samhällsbyggnad).

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Fredrik Nyström
Arkitekt

HLLS arkitekter, Strategisk arkitektur, PS communication. Tengbom Arkitekter. Medgrundare av designbyrån Story design studio och Stromboli.

Utbildning: Master of building design, KTH samt byggnadsingenjör, Malmö tekniska högskola.

Anton Bergkvist
Affärsområdesansvarig Vårdbostäder

Affärsområdesansvarig Vård, Magnolia Bostad, Affärsutvecklare, Svenska Vårdfastigheter, Key Account Manager, Sustainable Energy Nordic AB.

Utbildning: Master i industriell ekonomi, Civilingenjör, KTH, Stockholm.

Alexander Lundvall
Affärsutvecklingsansvarig

Utvecklingsansvarig, Mälarstaden Asset Management AB, Fastighetsutvecklare, Ebab Fastighetsutveckling AB, Affärschef/CFO, Faskunge Fastigheter AB. Ledamot av stadsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsberedningen, näringslivsberedningen, Eskilstuna kommun samt styrelseledamot i Eskilstuna Kommunföretag AB.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Kajsa Westberg
Ekonomiassistent

Ekonomiassistent på Kvalitetsbygg, Norens Patentbyrå, Twentyforuseven. Ekonomiassistent och kontorsanvarig på Cellip AB.

Utbildning: Företagsekonom, Tyresö gymnasium samt eftergymnasial utbildning inom ekonomi och redovisning.

Vill du vara en del av Sveriges nya samhällsutvecklare?
Vi söker ständigt flera medarbetare till vårt team i Stockholm. Sverige har ett akut behov av att modernisera sin sociala infrastruktur. Om du vill bidra kan du bli en del av oss. Vi håller ett högt tempo och arbetar med styrkan och rörligheten hos en snabbfotad expert, med största lyhördhet för våra intressenters behov: de som bor i våra fastigheter, de som arbetar i våra fastigheter och de som besöker våra fastigheter. För oss är erfarenhet, hållbarhet och långsiktighet viktiga drivkrafter.

Tycker du att det låter intressant? Välkommen att höra av dig.
Kontakta oss
Anders Borg
Styrelseordförande

Född 1968

Anders Borg var Sveriges finansminister från 2006 till 2014. Han är styrelseledamot i Nordic Entertainment Group, NENT och Stena International och fungerar som senior rådgivare till IPsoft, Amundi, Kinnevik, Modern Times Group, Nordic Capital och Rud Pedersen PA.  Borg har tjänstgjort i styrelserna för ett antal företag inom telekommunikation, fin-tech och offentlig förvaltning. Han har tidigare arbetat för Citigroup, ABN AMRO, SEB, Tele2 och Millicom och har varit en aktiv medlem i World Economic Forum under många år. Borg har också varit rådgivare till Riksbanken och sakkunnig vid Statsministerns kansli.

Utbildning: studerat nationalekonomi, ekonomiskhistoria, statsvetenskap och filosofi vid Stockholm och Uppsala Universitet.

Pressbild
Dan T. Sehlberg
Styrelseledamot

Född 1969

Tidigare VD för Linne Group Stockholm, VD och koncernchef för Citat Gruppen, grundare och VD för Svenska Vårdfastigheter, grundare och styrelseordförande för Casa Firmus, VD för Magnolia Vårdfastigheter. Tidigare styrelseordförande för JournalistGruppen och Scandinavian Retail Center, ledamot Norrländska Gruppbostäder, Svenska Vårdfastigheter, Traffic, Flygtorget, Bumblewing, Dataunit Systemkonsult och Digitized.  

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Pressbild
Ulrika Livijn
Styrelseledamot

Född 1968

Bedriver idag konsultverksamhet genom Livijn Advisory AB, styrelseordförande Treskablinoll Sverige. Tidigare befattningar och uppdrag innefattar chefsjurist Fjärde AP-fonden (2009-2019), styrelseledamot Rikshem Intressenter AB, Biträdande chefsjurist samt Chef Corporate Law, Skandia Försäkringsaktiebolag, Advokat, Setterwalls advokatbyrå samt Advokat, Advokatfirman Lindahl.  

Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet.

Ivar Verner
Styrelseledamot

Född 1947

Vice ordförande i BioArctic AB (publ), Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér & Son AB och Valsättra Exploaterings AB. Tidigare auktoriserad revisor, delägare och ordförande i Grant Thornton Sweden AB. Styrelseordförande i Rejlers AB (publ), Welcome Hotel i Sverige AB samt Constrera AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB. Ledamot i Svenska Fotbollsförbundets licensnämnd.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Carl Hirsch
Styrelseledamot

Född 1950

VD i AB Industricentralen, Partner & grundare av Landsort Care AB, Vice ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, Styrelseledamot i CaCharge AB och Nordic Trampoline Parks AB. Tidigare befattningar och uppdrag innefattar direktör i Banque Paribas (Paris), VD Banque Paribas Sverige AB, vvd i Gyllenhammar och Partners AB (not), Nordenchef Rothschild & Cie och NM Rothschild samt Styrelseledamot i Svenska Vårdfastigheter.  

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, INSEAD.

Ulf Adelsohn
Styrelseledamot

Född 1941

Styrelseordförande i Humle Kapitalförvaltning, ledamot Gummesson Fastighet AB, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB, Offentliga Hus/Fastator AB samt Business Sweden.  Ulf Adelsohn har tidigare varit styrelseordförande i SJ och Svenska Vårdfastigheter, samt partiledare för Moderaterna 1981–1986, Finansborgarråd i Stockholm 1976–1979, Kommunikationsminister 1979–1981 och Landshövding i Stockholms län 1992–2001, Ordförande i ishockeysektionen för Djurgårdens IF1974–77 och Ledamot av Riksidrottsstyrelsen.  

Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.

Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.

Anders Borg, styrelseordförande

Lediga jobb hos Sehlhall

Förvaltningsansvarig

2020-11-24

Sehlhall FastigheterSehlhall Fastigheter
växer sin interna förvaltningsorganisation och ska därmed tillsätta en Förvaltningsansvarig med position på huvudkontoret i centrala Stockholm.

Din roll som Förvaltningsansvarig
Rollen innebär att ansvara, utveckla och hantera förvaltningsorganisationen internt. Dina ansvarsområden består bland annat av en övergripande teknisk förvaltning, upphandlingar samt hyresavtalsfrågor. Tillsammans med övriga team Sehlhall kommer du att skapa en framtida förvaltningsorganisation avseende primärt gruppbostäder, förskolor och äldreboenden.

Arbetsuppgifter i urval
• 
Ansvar för den tekniska förvaltningen vilket innefattar planering och administrativt ansvar för reparationer, underhåll, tillsyn av anläggningar, myndighetsbesiktningar samt se till att externa resurser utför arbetet enligt uppdragsbeskrivning
• Ansvar för hyresavtalsfrågor kring den ekonomiska förvaltningen vilket innebär uppföljning av driftkostnader och andra typer av driftsavtal
• Relationsskapande med hyresgäster och driftspersonal för uppföljning av driftsfunktioner, fånga upp förbättringsförslag samt agera för kundnöjdhet
• Ansvar för att ta initiativ till, driva, leda och följa upp administrativa projekt som att exempelvis upphandla fastighetsrelaterade leverantörer och att genomföra energieffektiviseringar

Affärsutvecklare, Gruppbostäder

2020-11-11

Sehlhall Fastigheter
växer och ska nu tillsätta en Affärsutvecklare Gruppbostäder med position på huvudkontoret i centrala Stockholm.

Din roll som Affärsutvecklare Gruppbostäder
Sehlhall Fastigheter har sedan 2010 utformat och förvaltat kvalitativa gruppbostäder. Bolaget har en genuin förståelse för hur man skapar attraktiva, tillgängliga och hälsofrämjande bostäder inom ramen för LSS-lagstiftningen. I rollen som Affärsutvecklare med fokus på gruppbostäder kommer du bland annat att arbeta med projektanskaffning och affärsutveckling av gruppbostadsprojekten. Ditt närmsta team består av totalt fyra affärsutvecklare som fokuserar på Sehlhall Fastigheters övriga kompetensområden (vård- och skolfastigheter).

Arbetsuppgifter i urval
• 
Upprättande av relation med prioriterade kommuner samt prioriterade privata aktörer inom gruppbostäder med avseende på att fånga upp behov och därmed möjligheter för etableringar
• Affärsmässigt identifiera nya projekt samt driva processen till signerat hyresavtal
• Utforma gruppbostäder i dialog med arkitekt och projektutvecklare
• Hyresgästdialog och hyresförhandlingar
• Bevaka, koordinera och driva arbetet med markanvisningstävlingar och upphandlingar från kommuner
Vill du vara en del av Sveriges nya samhällsutvecklare?
Vi söker ständigt flera medarbetare till vårt team i Stockholm. Sverige har ett akut behov av att modernisera sin sociala infrastruktur. Om du vill bidra kan du bli en del av oss. Vi håller ett högt tempo och arbetar med styrkan och rörligheten hos en snabbfotad expert, med största lyhördhet för våra intressenters behov: de som bor i våra fastigheter, de som arbetar i våra fastigheter och de som besöker våra fastigheter. För oss är erfarenhet, hållbarhet och långsiktighet viktiga drivkrafter.

Tycker du att det låter intressant? Välkommen att höra av dig.
Kontakta oss