Investerare

Ett tryggt och hållbart ägande

Sehlhall ägs av medarbetarna och ett antal externa investerare bestående av privatägda företag, family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.

Regulatoriska pressmeddelanden

2023-11-30
Delårsrapport juli – september 2023
2023-08-30
Delårsrapport april – juni 2023
2023-05-25
Delårsrapport januari – mars 2023
2023-02-24
Delårsrapport oktober – december 2022
2022-12-12
Sehlhall Holding AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren
2022-11-30
Delårsrapport juli – september 2022
2022-11-16
Sehlhall Holding AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren
2022-08-29
Delårsrapport apr - juni 2022
2022-08-29
Sehlhall utvärderar refinansieringsmöjligheter för sin seniora säkerställda obligation på 250 miljoner svenska kronor
2022-05-12
Delårsrapport jan - mar 2022
2022-02-25
Delårsrapport oktober – december 2021
2021-11-24
Delårsrapport juli – september 2021
2021-08-27
Delårsrapport april – juni 2021
2021-05-21
Delårsrapport jan - mar 2021
2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
2020-10-06
Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner.
2020-10-02
Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer.
2020-08-24
Delårsrapport april – juni 2020.
2020-08-06
Kallelse till extra bolagsstämma i Sehlhall Fastigheter AB.
2020-05-29
Delårsrapport januari – mars 2020.
2020-03-16
Sehlhall Holding AB (publ) listar 3-åriga seniora säkerställda obligationer om SEK 175 miljoner.
2020-03-04
Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK.

Finansiella rapporter

2023-11-30
Delårsrapport juli – september 2023
2023-08-30
Delårsrapport april – juni 2023
2023-05-25
Delårsrapport januari – mars 2023
2023-04-26
Sehlhall Årsredovisning 2022.
2023-02-24
Delårsrapport oktober – december 2022
2022-11-30
Delårsrapport juli – september 2022
2022-08-29
Delårsrapport apr - juni 2022
2022-05-12
Delårsrapport jan - mar 2022
2022-04-29
Sehlhall Årsredovisning 2021.
2022-02-25
Delårsrapport oktober – december 2021
2021-11-24
Delårsrapport juli – september 2021
2021-08-27
Delårsrapport april – juni 2021
2021-05-21
Delårsrapport jan - mar 2021
2021-04-20
Sehlhall Årsredovisning 2020.
2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
2020-08-24
Delårsrapport apr – jun 2020.
2020-05-29
Delårsrapport jan – mar 2020.
2020-04-17
Sehlhall Årsredovisning 2019.

Obligation

Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 250 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Den 12 december 2022 offentliggjordes att bolaget genom ett skriftligt förfarande förlängt obligationslånen som nu löper till och med 31 oktober 2024. I samband med förlängningen fastställdes villkoren till en fast ränta om 3 månaders STIBOR plus 8 %. Obligationslånet löper med en premie-struktur för att incentivera bolaget att göra en förtida återbetalning av obligationerna innan den slutliga förfallodagen 31 oktober 2024 då priset för återlösen uppgår till 102 procent av nominellt belopp. Sehlhall har noterat obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Finansiell kalender

Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande preliminära datum:

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2024-04-24 Årsredovisning 2023
2024-05-23 Delårsrapport januari– mars 2024
2024-05-23 Årsstämma 2024
"Vi investerar i Sehlhall eftersom våra företag delar värdegrund och är tydligt entreprenörsdrivna. Vi fastnade för bolagets nischade kompetens inom omsorgsfastigheter där behovet är enormt de kommande åren.”
Cecilia Fasth, vd i Stena Fastigheter.