Investerare

Ett tryggt och hållbart ägande

Sehlhall Fastigheter AB ägs av medarbetarna och ett antal svenska investerare bestående av family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.

Regulatoriska pressmeddelanden

2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
Läs mer
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
Läs mer
2020-10-06
Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner.
Läs mer
2020-10-02
Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer.
Läs mer
2020-08-24
Delårsrapport april – juni 2020.
Läs mer
2020-08-06
Kallelse till extra bolagsstämma i Sehlhall Fastigheter AB.
Läs mer
2020-05-29
Delårsrapport januari – mars 2020.
Läs mer
2020-03-16
Sehlhall Holding AB (publ) listar 3-åriga seniora säkerställda obligationer om SEK 175 miljoner.
Läs mer
2020-03-04
Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK.
Läs mer

Finansiella rapporter

2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
Läs mer
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
Läs mer
2020-08-24
Delårsrapport apr – jun 2020.
Läs mer
2020-05-29
Delårsrapport jan – mar 2020.
Läs mer
2020-04-17
Sehlhall Årsredovisning 2019.
Läs mer

Obligation

Sehlhall Fastigheter offentliggjorde den 4 mars 2020 att man via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Den 10 oktober 2020 offentliggjordes att man emitterat resterande belopp om 75 miljoner SEK inom rambeloppet om 250 miljoner SEK. Obligationslånet löper till och med 24 mars 2023 med en fast ränta om 8 %. Sehlhall har noterat obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Finansiella kalender

Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande datum:

• Bokslutskommuniké, Q4 2020, 26 feb 2021
• Årsredovisning och koncernredovisning 2020, 20 apr 2021
• Kvartalsrapport januari-mars, 20 maj 2021
• Kvartalsrapport april-juni, 27 augusti 2021
• Kvartalsrapport juli-september, 18 november 2021

Kontaktperson för ytterligare information

"Vår tvådelade strategi kombinerar trygga och stabila kassaflöden från en egenutvecklad växande förvaltningsportfölj, med långsiktig förädling av större markområden som utvecklas till attraktiva byggrätter i stadsnära lägen.”
Dan T. Sehlberg, VD