Investerare

Ett tryggt och hållbart ägande

Sehlhall Fastigheter AB ägs av medarbetarna och ett antal externa investerare bestående av privatägda företag, family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.

Regulatoriska pressmeddelanden

2021-08-27
Delårsrapport april – juni 2021
2021-05-21
Delårsrapport jan - mar 2021
2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
2020-10-06
Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner.
2020-10-02
Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer.
2020-08-24
Delårsrapport april – juni 2020.
2020-08-06
Kallelse till extra bolagsstämma i Sehlhall Fastigheter AB.
2020-05-29
Delårsrapport januari – mars 2020.
2020-03-16
Sehlhall Holding AB (publ) listar 3-åriga seniora säkerställda obligationer om SEK 175 miljoner.
2020-03-04
Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK.

Finansiella rapporter

2021-08-27
Delårsrapport april – juni 2021
2021-05-21
Delårsrapport jan - mar 2021
2021-04-20
Sehlhall Årsredovisning 2020.
2021-02-26
Delårsrapport oktober – december 2020.
2020-11-17
Delårsrapport juli – september 2020.
2020-08-24
Delårsrapport apr – jun 2020.
2020-05-29
Delårsrapport jan – mar 2020.
2020-04-17
Sehlhall Årsredovisning 2019.

Obligation

Sehlhall Fastigheter offentliggjorde den 4 mars 2020 att man via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Den 10 oktober 2020 offentliggjordes att man emitterat resterande belopp om 75 miljoner SEK inom rambeloppet om 250 miljoner SEK. Obligationslånet löper till och med 4 mars 2023 med en fast ränta om 8 %. Sehlhall har noterat obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Finansiell kalender

Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande datum:

• Kvartalsrapport juli-september, 24 november 2021
• Kvartalsrapport oktober-december, 25 februari 2022
• Årsredovisning, 29 april 2022

Kontaktperson för ytterligare information

"Vi investerar i Sehlhall eftersom våra företag delar värdegrund och är tydligt entreprenörsdrivna. Vi fastnade för bolagets nischade kompetens inom omsorgsfastigheter där behovet är enormt de kommande åren.”
Cecilia Fasth, vd i Stena Fastigheter.