VÄLKOMMEN TILL SVERIGES NYA SAMHÄLLSUTVECKLARE

Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Den växande efterfrågan på omsorgsfastigheter är en möjlighet för hela Sverige att uppdatera hur vi tillgodoser dessa behov.  

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Social infrastruktur för livets alla faser

Vårt land står inför stora demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill vi, med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.

team

DAN t. sehlberg
VD & Koncernchef
VD, Magnolia Vårdfastigheter, VD och grundare av Svenska Vårdfastigheter, VD Citat Group, VD Linne Group Stockholm

Utbildning: MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2009 med ett brinnande engagemang. Sehlhall är en konsolidering av Dans lärdomar under de senaste åren.
Pressbild
petter hallenberg
vVD, Operativ chef
Affärsutvecklingschef Magnolia Vårdfastigheter, vVD  och VD Svenska Vårdfastigheter, Affärsutvecklingschef Skansen Construction, Konsult Prime Ventures. Grundare av Norrländska Gruppbostäder.

Utbildning: Civilekonom, Södertörns Högskola

Petter har ingått i den expertgrupp som statsråden Åsa Regnér och Peter Eriksson bjöd in till 2016 för att utreda och utveckla Sveriges bostadsförsörjning för äldre.

Har utvecklat omsorgsfastigheter sedan 2003.
erik uhlén
CFO
Auktoriserad revisor och partner vid Grant Thornton, kontorschef Gävle och Göteborg, Grant Thornton.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet
mathias holmQvist
Entreprenadchef
Entreprenadansvarig Magnolia Vårdfastigheter, Entreprenad chef Svenska Vårdfastigheter, Arbetschef Veidekke Entreprenad, Projektchef Veidekke Bostad, Projektchef Unibail Rodamco, Projektledare NCC Bostad.

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm
Nima Assadi
Projektutvecklare
Verksamhetsutvecklare, Veidekke Sverige, Projekterings- och produktionsledning, Veidekke Sverige, VDC-ingenjör, Veidekke Sverige. Styrelseledamot, Samhällsbyggarna. Grundare och värd, Hela Kedjan (en podd om samhällsbyggnad).

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm
Anton Bergkvist
Affärsområdesansvarig Vårdbostäder
Affärsområdesansvarig Vård, Magnolia Bostad, Affärsutvecklare, Svenska Vårdfastigheter, Key Account Manager, Sustainable Energy Nordic AB.

Utbildning: Master i industriell ekonomi, Civilingenjör, KTH, Stockholm
Alexander Lundvall
Affärsutvecklingsansvarig
Utvecklingsansvarig, Mälarstaden Asset Management AB, Fastighetsutvecklare, Ebab Fastighetsutveckling AB, Affärschef/CFO, Faskunge Fastigheter AB. Ledamot av stadsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsberedningen, näringslivsberedningen, Eskilstuna kommun samt styrelseledamot i Eskilstuna Kommunföretag AB.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Jenny Tellbom
Ekonomichef
Affärsutvecklare Magnolia Vårdfastigheter, Ekonomichef Svenska Vårdfastigheter, Controller Prime PR, Ekonomichef LensOn, Ekonomichef Skansen Construction

Utbildning: Civilekonom, Internationella Handelshögskolan, Jönköping
Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.
Ander Borg.
anders borg
Styrelseordförande
dan t. sehlberg
Styrelseledamot
Ulrika Livijn
Styrelseledamot
ivar verner
Styrelseledamot
carl hirsch
Styrelseledamot
ulf adelsohn
Styrelseledamot

nyheter

Stockholm, 2 juli 2020
Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder.
Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder. Samtidigt tecknas 15 åriga hyresavtal för de båda fastigheterna med omsorgsföretaget Patia AB. Fastigheterna har färdiga byggrätter och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning under våren 2021. Bedömt fastighetsvärde för de båda gruppbostäderna uppgår till ca. 50 MKR.
Sehlhall fortsätter att växa, nu med etablering av ytterligare två gruppbostäder i Nacka och i Huddinge kommun.

Fastigheten i Nacka ligger i direkt närhet till Björknäs centrum och den kommande gruppbostaden om 550 m2 kommer att utgöra en naturlig förtätning av områdets villor och flerbostadshus. Säljare är en privat fastighetsägare.

Fastigheten i Huddinge ligger på promenadavstånd från Flemingsbergs pendeltågsstation, i ett lugnt bostadsområde. Säljare är Huddinge Samhällsfastigheter. Här planerar Sehlhall att uppföra ett modernt gruppboende om 500 m2.

”Nacka och Huddinge är två prioriterade kommuner för oss. Delvis eftersom att vi sedan tidigare äger fastigheter här, men även på grund av att båda kommunerna har ett betydande behov av att tillföras ytterligare gruppbostäder. Jag välkomnar också samarbetet med Patia, en duktig och välrenommerad omsorgsaktör,” säger Dan T. Sehlberg, VD, Sehlhall Fastigheter.

”Det känns bra att kunna presentera de här två etableringarna vilka utgör en viktig del av vårt arbete med att tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsvariationer. Vi ser detta som ett första steg i ett långsiktigt samarbete med Sehlhall,” säger Erik Lind, VD Patia.

Gruppbostäderna i Nacka och Huddinge kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet Sehlhall Gruppbostäder.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 3 juni 2020
Sehlhall Fastigheter investerar ytterligare i Eskilstuna.
Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.
Projektet utgår från ett unikt markområde om drygt hundra hektar i Sundbyholm, norr om Eskilstuna. Området är utpekat som ny och prioriterad bebyggelsenod i revideringen av Eskilstunas översiktsplan (2020). Området skall bebyggas med en blandning av bostäder, service, verksamheter och samhällsfastigheter, och ge invånare i Eskilstuna en möjlighet till ett aktivt liv. Utvecklingen kommer att ske i nära dialog med kommunen och Eskilstunas invånare.

Eskilstuna har passerat 100 000 invånare och är en av de kommuner som växer snabbast i landet. I kommunens nya förslag till översiktsplan finns en ambition att planera för 15 000 nya bostäder och möjliggöra för 18 000 nya arbetstillfällen fram till och med 2030. Fastigheterna i Sundbyholm, ligger i naturskönt läge med Mälaren som granne och inkluderar bland annat en golfbana och en småbåtshamn.

”Det känns roligt att ytterligare få bidra till den positiva utvecklingen som sker i Eskilstuna, den här gången via vårt koncernbolag Stadsbyggnadsbolaget. Vi vill skapa ett attraktivt bostadsområde med Mälaren som granne för att ytterligare stärka kommunens attraktionskraft” säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Sehlhall Fastigheter.

Området ligger nio kilometer från centralstationen med direkttåg till Stockholm.

”Vi bor i Sundbyholm och vi vill vara med och bidra till områdets utveckling. Fokus skall vara en aktiv och hållbar livsstil, det känns därför kul med en samarbetspartner som delar våra värderingar. Vi ser framför oss en process präglad av dialog som mynnar ut i ett Sundbyholm som vi alla kan vara stolta över,” säger Niklas Johansson, MSL Bostad.

”Stadsbyggnadsbolaget är en innovativ områdesutvecklare som utvecklar mark till fungerande lokalsamhällen. Vi gör det gärna i partnerskap med markägare där vi tillför kompetens, metodik, erfarenheter och kapital för att möjliggöra en för båda parter framgångsrik utveckling,” säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig
på Sehlhall Fastigheter.
Stockholm, 15 maj 2020
Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.
Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.
Sehlhall fortsätter att växa, nu med en etablering i Halmstad kommun i skolområdet Öster. Behovet av förskoleplatser är stort i området och enligt kommunens egna prognoser förväntas antalet barn i åldrarna mellan 1-5 år att öka med cirka 80 barn per år fram till 2023.

”Enligt prognoser kommer skolområdet att få en ökning av antal yngre barn på några års sikt. Från att vara ett område med minst antal barn i kommunen kommer ökningen att bidra till att området får flest antal barn. Att Sehlhall etablerar sig i området ligger därför helt i linje med vår övergripande strategi,” säger Petter Hallenberg, vVD, Sehlhall Fastigheter.

Fastigheten Tegelbruket (Halmstad 9:183) är belägen vid området Slottsmöllan, i närhet till Norra Infartsleden och har närhet till god kommunikation och stora grönområden.

”Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet i bra läge och ser fram emot att fortsätta investera i kommunen och på så vis bidra till utbyggnaden av den sociala infrastrukturen. Kommunen är positiv till etableringen och förhandling pågår med en privat hyresgäst,” säger Dan T. Sehlberg, VD och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Förskoleprojektet i Halmstad kommer att utvecklas inom ramen för affärsområdet Sehlhall Skolfastigheter.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Visa fler nyheter från Sehlhall Fastigheter

hållbarhet

Som utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för de begränsade samt allt för hårt ansatta resurser som finns på vår planet. När vi bygger för de yngsta och äldsta i samhället, så följer också ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter ansvarsfullt och hållbart. Vi har därför lanserat ett kompromisslöst miljöarbete som vi döpt till klimatneutral social infrastruktur. Det finns ingen tid att förlora och vi har därför satt som mål att vara hundra procent klimatneutrala - eller bättre - i vår produktion redan under 2020. Det är i starten av en fastighets livscykel som klimatpåverkan är som mest intensiv, och därför börjar vi med att fokusera där. Men vi är så övertygade om vikten av ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt genom hela cykeln, att vi dessutom planerar att vara klimatpositiva i vår förvaltning senast 2023.

Vi vill göra en positiv skillnad i en bransch som generellt och historiskt sätt präglas av en negativ klimatpåverkan. Fastighetsbranschen svarar för omkring tjugo procent av hela Sveriges växthusgasutsläpp årligen, varav produktionen står för cirka fyrtio procent och förvaltningen för ytterligare fyrtio procent. Det är med utgångspunkt från dessa alarmerande siffror som vi har formulerat vårt miljöarbete.

Att vara klimatneutral i våra projekt innebär att koldioxidekvivalenten för använt material och för transporter till och från byggarbetsplatsen skall vara noll eller positiv. Att företrädesvis bygga i trä som inte bara är en fantastisk svensk råvara, utan som också är Co2 positiv, ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser. Vi engagerar oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, bland annat genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council. Att ställa tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer är en annan viktig länk i ett effektivt och kvalitativt miljöarbete. Sehlhalls hållbarhetsarbete utgår från följande grundkriterier:

• Vi bygger företrädes vis i trä
• Vi prioriterar förnybar energi och tecknar gröna elavtal
• Vi installerar solceller på våra fastigheter
• Vi värmer med fjärrvärme och/eller bergvärme med energieffektiva komponenter
• Vi klimatkompenserar efter behov
• Vi är aktiva medlemmar i Swedish Green Building Council
• Vi premierar underleverantörer och partners med tydligt miljöfokus

Sehlhalls dotterbolag, Stadsbyggnadsbolaget, arbetar aktivt utifrån FN:s program för socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, UN-Habitat. Genomgående i koncernen fokuserar vi på både det sociala och det ekologiska perspektivet. Det sociala perspektivet handlar bland annat om att tänka holistiskt kring generationsboende, att samla de äldsta med de yngsta, genom att exempelvis bygga in en förskola i ett vårdboende, att ge de äldre en möjlighet att bryta isolering och flytta till en gemenskap i en urbansk och mer anpassad miljö, för att på så vis komma närmare nära och kära. Det handlar om att bidra till att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, och att aktivt bidra till att arbetstillfällen uppstår där behovet finns. Det handlar om att förbättra trygghet och komfort för våra verkliga vardagshjältar, de som arbetar inom Sveriges sociala infrastruktur, genom att skapa smarta och anpassade lokaler och lösningar som underlättar och förbättrar deras arbetsmiljö. Detta leder till en minskad negativ personalomsättning, vilket ökar kunskapskapitalet hos vårdgivaren och förstärker relationerna mellan medarbetare och boende.

Sehlhall arbetar aktivt med att minska våra projekts negativa inverkan på tredje man, inte minst under produktionstiden. Det är viktigt för oss att lokala grannar får en positiv bild av våra fastigheter och de samhällsviktiga verksamheter som de innehåller. Många av våra verksamheter har dessutom öppet dygnet runt vilket i sig bidrar till att öka den lokala tryggheten.

Resultatet av Sehlhalls hållbarhetssatsning, klimatneutral social infrastruktur, kommer att redovisas årligen i ett klimatbokslut.

i blickfånget

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Område: Hammarby-Smedby, Upplands-Väsby
Typ: Vårdboende och förskola
Storlek: 3 500 m2
Inflyttning: kv. 2, 2021
Adress: Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby

Läs om hur vi tänker när vi kopplar samman ett omsorgsboende och en förskola.
NYTTAN, ESKILSTUNA
Område: Norr, Eskilstuna
Typ: Gruppboende LSS
Storlek: 500 m2
Inflyttning: kv.3 19
Adress: Öbergsgatan 12, Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.
Gustavsberg, Värmdö
Område: Porslinskvarteren, Värmdö
Typ: Förskola
Storlek: 1 000 m2 (6 avdelningar, cirka 100 barn)
Inflyttning: kv. 1, 2017
Adress: Edla Sofias Gata 2-4, Gustavsberg

En möjlighet att tackla stillasittande bland dagens barn.


modellfabriken, ESKILSTUNA
Område: Eskilstuna
Typ: Vårdboende och trygghetsboende
Storlek: 10.000 m2, vårdboende om 60 lägenheter, trygghetsboende om 60 lägenheter
Inflyttning: 2022
Adress: Kungsgatan 61, Eskilstuna

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer.


investerare

Sehlhall Fastigheter AB (559114-3481) ägs av medarbetarna och ett antal svenska investerare bestående av family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.
Finansiell kalender
Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande datum:
• Delårsrapport Q1 2020, 29 maj 2020
• Delårsrapport Q2 2020, 31 augusti 2020
• Delårsrapport Q3 2020, 30 november 2020
Regulatoriska pressmeddelanden
Finansiella rapporter
Obligation
Sehlhall Fastigheter offentliggjorde den 4 mars 2020 att man via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Obligationslånet har en löptid om 3 år med en fast ränta om 8 %. Sehlhall har ansökt om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.
Sehlhall - Terms and Conditions.pdf
Kontaktperson för ytterligare information
erik uhlén, CFO
ir@sehlhall.se

kontakt

SEHLHALL FASTIGHETER AB
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Sehlhall Fastigheter?
Kontakta oss via e-mail info@sehlhall.se eller ring på 08-677 76 10.
Stadsbyggnadsbolaget
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Stadsbyggnadsbolaget?
Kontakta oss via e-mail info@stadsbyggnadsbolaget.se eller ring på 08-677 76 10.

www.stadsbyggnadsbolaget.se