Vi skapar social infrastruktur för livets alla faser

Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.
Podd – Hela kedjan
Dan T. Sehlberg gästar podden Hela kedjan
Lyssna på intervjun med Dan T. Sehlberg, VD och koncernchef på Sehlhall Fastigheter som tillsammans med Nima Assadi samtalar om samhällsbyggnad och de stora framtida utmaningarna för Sveriges kommuner. Lyssna på Podden här
Covid-19
Sehlhall skapar smittsäkra och trygga omsorgsfastigheter
Att våra hyresgäster är nöjda med våra fastigheter är ett resultat av vårt kompromisslösa fokus på kvalitet och trygghet. I detta ingår smittskydd som alltid har varit ett viktigt fokusområde för oss. Läs mer om vårt arbete med smittskydd i våra fastigheter här.

Sehlhall, en trygg partner

Social infrastruktur

Fastigheter anpassade för vård, omsorg och skola, som utgör en självklar del i ett välfärdssamhälle, och som fungerar som ett socialt skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa, genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för samtliga medborgare, företrädesvis placerade i stadens knutpunkter och flödesrum.

Omsorgsfastigheter

Fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice med betydande inslag av stöd, trygghet och omsorg.

Moderna, hållbara och tillgängliga omsorgsfastigheter för de yngsta till de äldsta.

Klimatneutral social infrastruktur
Klimat
Vi arbetar intensivt för att minimera vår verksamhets klimatpåverkan. För miljön är det bästa huset det som aldrig byggs, men givet Sveriges demografiska utmaningar är det dock inte ett alternativ. Det näst bästa för miljön är att säkerställa att vi gör allt vi kan för att bygga och förvalta hållbart.
Socialt
Vi uppför hållbara, livskraftiga och kvalitativa omsorgsfastigheter och stadsmiljöer. Det handlar om fastigheterna, om utformning, om uppförande, om funktioner och förvaltning. Men det handlar också om hur fastigheterna interagerar med andra samhällsfastigheter och funktioner.
Styrning
Uppföljning och transparens är viktiga verktyg för att prioritera och utforma vägen till våra högt ställda mål. Vi följer löpande upp våra insatser för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning, såväl på kort som lång sikt. Vår ambition är att vara ledande i branschens klimatomställning.

Våra kompetensområden

Verksamheten bedrivs inom tre kompetensområden

Vårdbostäder

Med mångårig erfarenhet och expertis inom utveckling av vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för landets främsta äldreomsorg. Sverige har ett akut behov av att tillföras moderna, trygga och hållbara vårdboenden. Vi gör vad vi kan för att bidra.
Läs mer om Vårdbostäder

Gruppbostäder

Vi har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.
Läs mer om Gruppbostäder

Skolfastigheter

Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra skolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur. 
Läs mer om Skolfastigheter
Aktuellt hos Sehlhall

Sehlhall upprättar ett hållbart ramverk tillsammans med Swedbank

Stockholm,
2022-05-19
Sehlhall har upprättat ett hållbart ramverk som möjliggör för bolaget att emittera gröna, sociala och hållbara obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera grön och energieffektiv social infrastruktur samt investeringar i energieffektivisering. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av ramverket.

Ramverket har upprättats i enlighet med Sustainability Bond Guidelines (SBG) som bygger på Green Bond Principles (GBP) och Social Bond Principles (SBP), utformat av ICMA (International Capital Market Association) samt Green Loan Principles och Social Loan Principles, utformat av LMA (Loan Market Association).

  • Som en långsiktig ägare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för människan och klimatet. Etableringen av ramverket är ett naturligt steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete, Klimatneutral social infrastruktur, som även inkluderar fokus på hållbar finansiering, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall. 

En extern granskning av ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, som har bedömt att det hållbara ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, stödjer bland annat FN:s Globala Mål (UN SustainableDevelopment Goals); 10 ”Minskad ojämlikhet”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. 

Sehlhall avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna, sociala och hållbara tillgångar. Rapporten kommer att publiceras på företagets hemsida på en årlig basis.

Swedbank AB (publ) agerade som ensam rådgivare avseende upprättandet av ramverket.

Ramverket, Second Opinion av ISS ESG samt en djupare beskrivning av Sehlhalls hållbarhetsprogram Klimatneutral social infrastruktur är publicerad på sehlhall.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se

Document icon
Natasha Bromberg
För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46 761 009 135
Mail. press@sehlhall.se
Läs fler nyheter från Sehlhall
Övriga nyheter
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet i Karlstad – uppför gruppboende åt Nytida

Stockholm,
2022-05-10
Sehlhall förvärvar fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad. Fastigheten ligger cirka 3 kilometer från stadens centrum, i direkt anslutning till grönområde och med god tillgång till kommunikation. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en gruppbostad som hyrs av vårdgivaren Nytida.
Small news image

Sehlhall förvärvar centrala fastigheter i Stockholm och Linköping

Stockholm,
2022-05-02
Sehlhall förvärvar centrala, byggklara byggrätter i Stockholm och Linköping. På fastigheterna, som medger en volym om 7 400 kvadratmeter BTA, kommer Sehlhall att uppföra grupp- och trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhalls vd blir rådgivare för Seniorvärlden

Stockholm,
2022-03-24
Sehlhalls vd, Dan T. Sehlberg, har blivit invald i Seniorvärldens Advisory Board – ett rådgivande organ till styrelsen och en viktig funktion för organisationens utveckling.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet från Ystadbostäder

Stockholm,
2022-02-17
Sehlhall, som skapar och förvaltar moderna omsorgsfastigheter, förvärvar den byggklara fastigheten Mispeln 2 från Ystadbostäder. Fastigheten ligger centralt i Ystad och lämpar sig väl för social infrastruktur, exempelvis trygghetsbostäder.
Redo att bygga vidare
Sehlhall foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. Orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg, VD
Dan T. Sehlbergs senaste blogginlägg här!
Intervju i podcasten "Hela kedjan"