Välkommen till Sveriges nya samhällsutvecklare

Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.

Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.

En trygg partner för livets alla faser

Social infrastruktur

Fastigheter anpassade för vård, omsorg och skola, som utgör en självklar del i ett välfärdssamhälle, och som fungerar som ett socialt skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa, genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för samtliga medborgare, företrädesvis placerade i stadens knutpunkter och flödesrum.

Omsorgsfastigheter

Fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice med betydande inslag av stöd, trygghet och omsorg.

Våra kompetensområden

Verksamheten bedrivs inom tre kompetensområden

Vårdbostäder

Med mångårig erfarenhet och expertis inom utveckling av vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för landets främsta äldreomsorg. Sverige har ett akut behov av att tillföras moderna, trygga och hållbara vårdboenden. Vi gör vad vi kan för att bidra.
Läs mer om Vårdbostäder

Gruppbostäder

Vi har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.
Läs mer om Gruppbostäder

Skolfastigheter

Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur. 
Läs mer om Skolfastigheter
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Sehlhall vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Stockholm,
2020-10-26
Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola. Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.
Illustration av den nya förskolan som ska byggas i Vigelsjö. Arkitekt: Scott Rasmusson Källander (SR-K).

Under sommaren gick Norrtälje kommun ut med en markanvisningstävling för uppförande av en ny fristående förskola i privat regi. Ett stort antal anbud kom in. Efter ett gediget arbete av kommunens bedömningsgrupp står Selhall Fastigheter och JENSEN förskola som vinnare med sitt bidrag Backe upp & backe ner.

 –Vi var alla eniga i det vinnande bidraget var det bästa säger kommunensstadsarkitekt Charlotte Köhler.

 –Arkitekturen i förslaget är både spännande och lockande och jag tror att den kommer passa väldigt bra in på platsen säger Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden.

–Tillsammans med JENSEN förskola och våra arkitekter har vi lyckats skapa en tilltalande arkitektur som är designad för lärande och lek. Förskolan i Vigelsjö är dessutom framtagen utifrån Sehlhalls initiativ för att skapa fastigheter som aktivt bidrar till minskad smittspridning. Vi är också nöjda över hur Norrtälje kommun valt att utforma denna markanvisning, som utifrån ett tydlig förfrågningsunderlag hanterats med hög professionalitet säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter.

 

Bedömningsgruppens motivering

”Med en inbjudande arkitektur som visar hur lärande och lekfullhet kan utnyttjas på bästa sätt för att rusta barnen för framtiden utses Sehlhall Fastigheters och JENSEN förskolors bidrag Backe upp & backe ner till det vinnande förslaget. Den samlade bedömningen är att förslaget med dess form, funktion och genomförbarhet var avgörande i utvärderingen. ”

 

Den nya förskolan i Norrtälje kommer att ligga på Badvägen 2, och utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Skolfastigheter.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Läs fler nyheter från Sehlhall

Redo att bygga vidare

Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg - VD
Redo att bygga vidare
Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. Orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg, VD