VÄLKOMMEN TILL SVERIGES
 NYA SAMHÄLLSUTVECKLARE

Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Den växande efterfrågan på omsorgsfastigheter är en möjlighet för hela Sverige att uppdatera hur vi tillgodoser dessa behov.  

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Social infrastruktur för livets alla faser

Vårt land står inför stora demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill vi, med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.
DAN t. sehlberg
VD & Koncernchef
petter hallenberg
vVD, Affärsområdesansvarig Vårdbostäder
Tomas Eriksson
Affärsområdesansvarig Gruppbostäder
erik uhlén
CFO
mathias holmQvist
Entreprenadchef
Jenny Tellbom
Ekonomichef
Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.
Ander Borg.
anders borg
Styrelseordförande
dan t. sehlberg
Styrelseledamot
Ulrika Livijn
Styrelseledamot
ivar verner
Styrelseledamot
carl hirsch
Styrelseledamot
ulf adelsohn
Styrelseledamot
Stockholm, 19 juni 2019
Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
Vi är Sveriges nya samhällsutvecklare. Denna position förutsätter att vi agerar ansvarsfullt och initierat för att uppnå hållbara projekt. Vi engagerar oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, bland annat genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council. Våra fastigheter skall sträva efter att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Ett dedicerat hållbarhetsarbete grundas i varje individs genuina övertygelse om att dessa frågor är avgörande för vår framtid, och det handlar ytterst inte om policys, certifieringar eller regelverk. Skall resultat uppnås måste förändrade arbetssätt, medvetna val och engagemang i vardagen, i stort som smått, komma från varje enskild medarbetare. Företagets viktigaste uppgift blir därmed att utbilda och informera, belöna och uppmärksamma denna typ av engagemang. Vi skall agera för det goda exemplet och förkroppsliga våra hållbarhetsprinciper:

- Om möjligt arbeta med gröna byggarbetsplatser
- Premiera underleverantörer och partners med ett tydligt miljöfokus
- Minimera energi- och vattenförbrukning
- Arbeta med återanvändbara materialval
- Bygg företrädesvis i trä, en Co2 neutral, svensk råvara
- Uppvärmning med berg- eller fjärrvärme
- Alltid utvärdera att använda/komplettera med hållbara energikällor
- Om möjligt, tåg före flyg

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Område: Hammarby-Smedby, Upplands-Väsby
Typ: Vårdboende och förskola
Storlek: 3 500 m2
Inflyttning: kv. 2, 2021
Adress: Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby

Läs om hur vi tänker när vi kopplar samman ett omsorgsboende och en förskola.
NYTTAN, ESKILSTUNA
Område: Norr, Eskilstuna
Typ: Gruppboende LSS
Storlek: 500 m2
Inflyttning: kv.3 19
Adress: Öbergsgatan 12, Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.
Gustavsberg, Värmdö
Område: Porslinskvarteren, Värmdö
Typ: Förskola
Storlek: 1 000 m2 (6 avdelningar, cirka 100 barn)
Inflyttning: kv. 1, 2017
Adress: Edla Sofias Gata 2-4, Gustavsberg

En möjlighet att tackla stillasittande bland dagens barn.


modellfabriken, ESKILSTUNA
Område: Eskilstuna
Typ: Vårdboende och trygghetsboende
Storlek: 10.000 m2, vårdboende om 60 lägenheter, trygghetsboende om 60 lägenheter
Inflyttning: 2022
Adress: Kungsgatan 61, Eskilstuna

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer.


SEHLHALL FASTIGHETER AB
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Sehlhall Fastigheter?
Kontakta oss via formuläret eller ring på 08-677 76 10.
Tack, ditt meddelande har skickats.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright SEHLHALL Fastigheter AB, 2019. All rights reserved.
Selhall Fastigheter stödjer utvalda organisationer som utvecklar och förstärker vårt samhälle, genom att ge människor en tryggare livsbana.