VÄLKOMMEN TILL SVERIGES NYA SAMHÄLLSUTVECKLARE

Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Den växande efterfrågan på omsorgsfastigheter är en möjlighet för hela Sverige att uppdatera hur vi tillgodoser dessa behov.  

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Social infrastruktur för livets alla faser

Vårt land står inför stora demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill vi, med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.
DAN t. sehlberg
VD & Koncernchef
petter hallenberg
vVD, Affärsområdesansvarig Vårdbostäder
Tomas Eriksson
Affärsområdesansvarig Gruppbostäder
erik uhlén
CFO
mathias holmQvist
Entreprenadchef
Jenny Tellbom
Ekonomichef
Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.
Ander Borg.
anders borg
Styrelseordförande
dan t. sehlberg
Styrelseledamot
Ulrika Livijn
Styrelseledamot
ivar verner
Styrelseledamot
carl hirsch
Styrelseledamot
ulf adelsohn
Styrelseledamot
Stockholm, 27 november 2019
Sehlhall tecknar avtal med Kavat Vård i Upplands Väsby
Sehlhall Fastigheter tecknar hyresavtal om femton år med vård- och omsorgsföretaget Kavat Vård för ett nytt vårdboende i Upplands Väsby.  Boendet kommer även att omfatta en förskola.
”Kavat Vård lägger stort fokus på kvalitet och trygghet. Bolaget jobbar med nischade äldreboenden, vilket skapar en genuin lyhördhet för de boendens behov. Vi är glada över att få dem som hyresgäster”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

”Kavat Vårds vision är att skapa äldreboenden som vi själva skulle vilja bo på. Samarbetet med Sehlhall i Upplands Väsby stärker vår ambition om att ge fler äldre möjlighet att välja,” säger Elisabet Keussen, vd för Kavat Vård.

Projektet i Upplands Väsby utvecklas inom ramen för Sehlhalls nya miljöinitiativ klimatneutral socialinfrastruktur och byggs delvis i trä. Fastigheterna kommer förses med solpaneler och – om möjligt – med bergvärme. Projektet ingår i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

”Antalet äldre i kommunen ökar och vi behöver fler boendeplatser framöver. Att verksamheten kommer drivas i en klimatsmart byggnad med fokus på hållbarhet är positivt för de boende, för personalen och för kommunen. Vi välkomnar Sehlhall Fastigheter och Kavats samarbete, som bidrar till en positiv utveckling för kommunen”, säger Margareta Hamark (L) ordförande i omsorgsnämnden i Upplands Väsby.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 6 november 2019
Sehlhall förvärvar Stadsbyggnadsbolaget.   
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.
Stadsbyggnadsbolaget skapar trygga, inspirerande och hållbara lokalsamhällen. Bolaget förädlar på egen mark, ofta i partnerskap med tidigare markägare, och tillför kompetens, metodik, erfarenheter och kapital för att uppnå en framgångsrik områdesutveckling.

”Vi ser förvärvet som ett sätt för oss att säkra attraktiva byggrätter för social infrastruktur samt som en finansiell placering med stor potential. Genom förvärvet tar vi ytterligare ett steg närmare att skapa långsiktiga, hållbara samhällen som grund för vår affär”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall äger Stadsbyggnadsbolaget tillsammans med bolagets VD, Bernt-Olof Gustavsson, som har en lång erfarenhet av större markförädlingsprojekt, inte minst som vd för KF Fastigheter.

”Stadsbyggnadsbolaget har sedan start arbetat fram en gedigen landbank. I Sehlhall får vi nu en dynamisk och stabil ägare, vilket borgar för en fortsatt expansiv utveckling av bolaget,” säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget.

Stadsbyggnadsbolaget kommer att bedrivas som ett autonomt dotterbolag till Sehlhall och verka under eget varumärke. För att läsa mer om Stadsbyggnadsbolaget, besök: www.stadsbyggnadsbolaget.se

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 21 oktober 2019
Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.   
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.
Knappt hälften av Sveriges kommuner kan idag erbjuda en lägenhet på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet enligt LSS lagstiftningen. Sehlhall verkar därför för en snabb och konsekvent utbyggnad och modernisering av landets sociala infrastruktur. De nybyggda fastigheterna i Eskilstuna ligger på Öbergsgatan och Klastorpsvägen.

”Det känns bra att vi kan erbjuda Eskilstuna ett centralt såväl som ett lugnt läge, vilket ökar möjligheten för de boende att välja plats utifrån individuella behov och önskemål,” säger Tomas Eriksson, affärsområdesansvarig för Sehlhall Gruppbostäder. 

I Ljusdal kommer gruppboendet att uppföras på Garvarvägen, säljare av fastigheten är Ljusdals kommun.  

”Det är välkommet att det sker nybyggnationer i Ljusdals kommun. Vi är mycket positiva till Sehlhalls etablering,” säger Markus Evensson (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

”Sveriges försörjning av kvalitativa gruppbostäder är eftersatt. Dessutom utgörs en del av det befintliga beståndet av äldre, ombyggda villor. En optimal, trygg och inspirerande boendemiljö förutsätter skräddarsydda fastigheter. Modern omsorgskunskap tillämpas bäst i nybyggnation,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

De tre fastigheterna ingår i affärsområdet Sehlhall Gruppbostäder, för samtliga fastigheter gäller femtonåriga hyresavtal.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Visa fler nyheter från Sehlhall Fastigheter
Som utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för de begränsade samt allt för hårt ansatta resurser som finns på vår planet. När vi bygger för de yngsta och äldsta i samhället, så följer också ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter ansvarsfullt och hållbart. Vi har därför lanserat ett kompromisslöst miljöarbete som vi döpt till klimatneutral social infrastruktur. Det finns ingen tid att förlora och vi har därför satt som mål att vara hundra procent klimatneutrala - eller bättre - i vår produktion redan under 2020. Det är i starten av en fastighets livscykel som klimatpåverkan är som mest intensiv, och därför börjar vi med att fokusera där. Men vi är så övertygade om vikten av ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt genom hela cykeln, att vi dessutom planerar att vara klimatpositiva i vår förvaltning senast 2023.

Vi vill göra en positiv skillnad i en bransch som generellt och historiskt sätt präglas av en negativ klimatpåverkan. Fastighetsbranschen svarar för omkring tjugo procent av hela Sveriges växthusgasutsläpp årligen, varav produktionen står för cirka fyrtio procent och förvaltningen för ytterligare fyrtio procent. Det är med utgångspunkt från dessa alarmerande siffror som vi har formulerat vårt miljöarbete.

Att vara klimatneutral i våra projekt innebär att koldioxidekvivalenten för använt material och för transporter till och från byggarbetsplatsen skall vara noll eller positiv. Att företrädesvis bygga i trä som inte bara är en fantastisk svensk råvara, utan som också är Co2 positiv, ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser. Vi engagerar oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, bland annat genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council. Att ställa tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer är en annan viktig länk i ett effektivt och kvalitativt miljöarbete. Sehlhalls hållbarhetsarbete utgår från följande grundkriterier:

• Vi bygger företrädes vis i trä
• Vi prioriterar förnybar energi och tecknar gröna elavtal
• Vi installerar solceller på våra fastigheter
• Vi värmer med fjärrvärme och/eller bergvärme med energieffektiva komponenter
• Vi klimatkompenserar efter behov
• Vi är aktiva medlemmar i Swedish Green Building Council
• Vi premierar underleverantörer och partners med tydligt miljöfokus

Sehlhalls dotterbolag, Stadsbyggnadsbolaget, arbetar aktivt utifrån FN:s program för socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, UN-Habitat. Genomgående i koncernen fokuserar vi på både det sociala och det ekologiska perspektivet. Det sociala perspektivet handlar bland annat om att tänka holistiskt kring generationsboende, att samla de äldsta med de yngsta, genom att exempelvis bygga in en förskola i ett vårdboende, att ge de äldre en möjlighet att bryta isolering och flytta till en gemenskap i en urbansk och mer anpassad miljö, för att på så vis komma närmare nära och kära. Det handlar om att bidra till att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, och att aktivt bidra till att arbetstillfällen uppstår där behovet finns. Det handlar om att förbättra trygghet och komfort för våra verkliga vardagshjältar, de som arbetar inom Sveriges sociala infrastruktur, genom att skapa smarta och anpassade lokaler och lösningar som underlättar och förbättrar deras arbetsmiljö. Detta leder till en minskad negativ personalomsättning, vilket ökar kunskapskapitalet hos vårdgivaren och förstärker relationerna mellan medarbetare och boende.

Sehlhall arbetar aktivt med att minska våra projekts negativa inverkan på tredje man, inte minst under produktionstiden. Det är viktigt för oss att lokala grannar får en positiv bild av våra fastigheter och de samhällsviktiga verksamheter som de innehåller. Många av våra verksamheter har dessutom öppet dygnet runt vilket i sig bidrar till att öka den lokala tryggheten.

Resultatet av Sehlhalls hållbarhetssatsning, klimatneutral social infrastruktur, kommer att redovisas årligen i ett klimatbokslut.
Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Område: Hammarby-Smedby, Upplands-Väsby
Typ: Vårdboende och förskola
Storlek: 3 500 m2
Inflyttning: kv. 2, 2021
Adress: Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby

Läs om hur vi tänker när vi kopplar samman ett omsorgsboende och en förskola.
NYTTAN, ESKILSTUNA
Område: Norr, Eskilstuna
Typ: Gruppboende LSS
Storlek: 500 m2
Inflyttning: kv.3 19
Adress: Öbergsgatan 12, Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.
Gustavsberg, Värmdö
Område: Porslinskvarteren, Värmdö
Typ: Förskola
Storlek: 1 000 m2 (6 avdelningar, cirka 100 barn)
Inflyttning: kv. 1, 2017
Adress: Edla Sofias Gata 2-4, Gustavsberg

En möjlighet att tackla stillasittande bland dagens barn.


modellfabriken, ESKILSTUNA
Område: Eskilstuna
Typ: Vårdboende och trygghetsboende
Storlek: 10.000 m2, vårdboende om 60 lägenheter, trygghetsboende om 60 lägenheter
Inflyttning: 2022
Adress: Kungsgatan 61, Eskilstuna

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer.


SEHLHALL FASTIGHETER AB
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Sehlhall Fastigheter?
Kontakta oss via e-mail info@sehlhall.se eller ring på 08-677 76 10.
Stadsbyggnadsbolaget
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Stadsbyggnadsbolaget?
Kontakta oss via e-mail info@stadsbyggnadsbolaget.se eller ring på 08-677 76 10.

www.stadsbyggnadsbolaget.se