VÄLKOMMEN TILL SVERIGES
 NYA SAMHÄLLSUTVECKLARE

Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Den växande efterfrågan på omsorgsfastigheter är en möjlighet för hela Sverige att uppdatera hur vi tillgodoser dessa behov.  

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Social infrastruktur för livets alla faser

Vårt land står inför stora demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill vi, med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.
DAN t. sehlberg
VD & Koncernchef
petter hallenberg
vVD, Affärsområdesansvarig Vårdbostäder
Tomas Eriksson
Affärsområdesansvarig Gruppbostäder
erik uhlén
CFO
mathias holmQvist
Entreprenadchef
Jenny Tellbom
Ekonomichef
Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.
Ander Borg.
anders borg
Styrelseordförande
dan t. sehlberg
Styrelseledamot
Ulrika Livijn
Styrelseledamot
ivar verner
Styrelseledamot
carl hirsch
Styrelseledamot
ulf adelsohn
Styrelseledamot
Stockholm, 18 september 2019
Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.
Nystartade Sehlhall Fastigheter går in som partner i en 8000 m2 stor fastighet i Järfälla.
På fastigheten finns idag en förskola som hyrs av kommunen. Tillsammans med nuvarande ägare, och i samråd med Järfälla kommun, planerar Sehlhall att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat ett nytt vårdboende och trygghetsbostäder.  
”Som så många andra kommuner i Sverige har Järfälla en ökande andel äldre medborgare. Kommunen bedömer därför att man omgående behöver uppföra flera nya vårdboenden. Vår avsikt är att vara en del av lösningen,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Fastigheten, som ligger i Viksjö, vid Råstensvägen, väster om Jakobsberg, med närhet till såväl god kommunikation som till större grönområden, ingår i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder. Joint venture partner i projektet blir Grävlingsbergs Fastigheter, som tidigare ägt hela fastigheten.

”Vi vill vara en aktiv kraft i området och bidra till att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat vårdboende och trygghetsbostäder. Vår bedömning är att området har en god utvecklingspotential. Projektet blir ett tydligt exempel på modern, social infrastruktur, säger Petter Hallenberg, affärsområdesansvarig för Sehlhall Vårdbostäder.  

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 11 september 2019
Sehlhall förvärvar del av Lotshem Samhällsfastigheter.
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar trettiotre procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.
Lotshem Samhällsfastigheter äger sedan tidigare en förskola i Gustavsberg och har ett stort antal kommande projekt i pipeline.  

”Sehlhall har en gedigen erfarenhet av att utveckla förskolor, ofta i direkt närhet till egenutvecklade äldreboenden. Investeringen i Lotshem ger oss en bra plattform att bygga vidare på, och förstärker vår befintliga förskoleportfölj. Tillsammans utgör vi en attraktiv partner för Sveriges kommuner,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

”Enligt Finansdepartementet behöver Sverige tillföras sjuhundra nya förskolor till 2026. Vi på Lotshem tänker göra vad vi kan för att bidra,” säger Pero Popovski, vd för Lotshem Samhällsfastigheter. Ägarposten i Lotshem Samhällsfastigheter ingår i affärsområdet Sehlhall Skolfastigheter. Övriga delägare i Lotshem Samhällsfastigheter är Donia Fastigheter och KIAB Fastigheter.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 6 september 2019
Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.  
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.
Falun är en av många kommuner i Sverige som har behov av omsorgsfastigheter. Sehlhall investerar därför i kommunen för att förstärka den sociala infrastrukturen.  

”Enligt en enkät av SPF Seniorerna i Falun finns det en efterfrågan hos över femhundra hushåll i kommunen att flytta in i ett trygghetsboende. Efterfrågan på vårdboende är stort och behovet av gruppbostäder ännu större. Genom denna satsning bidrar vi med konkreta lösningar på samtliga av kommunens behov vad gäller omsorgsfastigheter,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

”Vi är glada över att etablera oss i Falun och fastigheten ligger väldigt vackert, nära vatten och strövområden, och med promenadavstånd till centrum. Här kommer vi att kunna erbjuda en rad mjuka mervärden”, säger Petter Hallenberg, affärsområdesansvarig för Sehlhall Vårdbostäder.  

Fastigheten, som har en lagakraftvunnen detaljplan, kommer att utvecklas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 28 augusti 2019
Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.
Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.
Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur, som ett led i detta har bolaget förvärvat två fastigheter i Upplands Väsby av Svenska kyrkan och en privat markägare. Förvärvet har genomförts för att uppföra ett modernt äldreboende om fyrtio lägenheter och en förskola om fem avdelningar. Total byggnadsvolym uppgår till 4300 kvadratmeter.  ”Forskningen och empirin ger en samstämmig bild; äldre som vistas nära barn håller sig friskare, mår bättre psykiskt och blir mer sociala sinsemellan. Även barn mår bra av att se, möta och interagera med äldre. Det här projektet möjliggör för Sehlhall Fastigheter att ytterligare förstärka landets sociala infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Projekten i Upplands Väsby, som utvecklas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder, beräknas vara färdigställt till sommaren 2021.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 19 augusti 2019
Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder.
Nystartade Sehlhall Fastigheter , Sveriges nya samhällsutvecklare, förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder, som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.
Norrländska Gruppbostäder äger idag sju gruppboenden i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Därtill har bolaget ett betydande antal pågående och kommande projekt.

”Vi bygger social infrastruktur för livets alla skeden. Sverige har en akut brist på gruppbostäder och mer än hälften av landets kommuner kan idag inte tillgodo se denna lagstadgade rättighet. Vår ambition är att utgöra en del av lösningen”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Norrländska Gruppbostäder samarbetar med såväl akademisk expertis som med ledande omsorgsoperatörer och kommuner. Bolagets djupgående förståelse för hur man skapar trygga, inspirerande och hållbara gruppbostäder utgör en perfekt matchning för Sehlhall Fastigheters fokus på innovativ och engagerad utveckling inom social infrastruktur. Norrländska gruppbostäder integreras nu i affärsområdet Sehlhall Gruppbostäder.

”Norrländska Gruppbostäder har länge varit en vägledande aktör i branschen och förvärvet ger oss en fin portfölj av moderna gruppbostäder under förvaltning, samt en stark pipeline med nya, intressanta projekt”, säger Tomas Eriksson, affärsområdeschef för Sehlhall Gruppbostäder.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 19 juni 2019
Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
Sehlhall Fastigheter AB är ett nytt företag och samtidigt en konsolidering av många års erfarenhet. Omsorgsfastigheter har traditionellt varit en fastighetskategori som bakats in i större markanvisningspaket och därmed inte prioriterats. Sehlhall ser istället att ett dedikerat arbete med omsorgsfastigheter kan bygga bort många kroniska problem och föreställningar om användarupplevelsen för brukare, anställda och anhöriga som nyttjar lokalerna. Arbetet med social infrastruktur är kärnan i det nybildade företaget.

Därtill tjänar erfarenheten som stöd till kommuner som nu kommer behöva upphandla omsorgsfastigheter. Medarbetarna på Sehlhall Fastigheter har deltagit i 100-tals processer och kan därmed vara en strategisk partner till kommunerna vid upphandlingen. Grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg har sett och varit med om att utveckla hundratals funktionsprogram. Målbilden är att bli en trygg partner till kommuner.

”Tillsammans med kommuner skapar Sehlhall moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Vi kallar det social infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, VD i Sehlhall Fastigheter AB.

”Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för. Social infrastruktur är något som Sverige behöver mer utav, idag och imorgon”, säger Anders Borg, styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter, f.d. finansminister.

Företaget vilar på en trygg ekonomisk grund där cirka 200 miljoner kronor rests från investerare som delar företagets ambition gällande social infrastruktur och som alla står bakom en långsiktig affärsmodell. Bland dessa finns CH Svanberg AB, som ägs av Carl- Henric Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj samt Tibia Konsult.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Pressbild
Pressbild
Vi är Sveriges nya samhällsutvecklare. Denna position förutsätter att vi agerar ansvarsfullt och initierat för att uppnå hållbara projekt. Vi engagerar oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, bland annat genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council. Våra fastigheter skall sträva efter att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Ett dedicerat hållbarhetsarbete grundas i varje individs genuina övertygelse om att dessa frågor är avgörande för vår framtid, och det handlar ytterst inte om policys, certifieringar eller regelverk. Skall resultat uppnås måste förändrade arbetssätt, medvetna val och engagemang i vardagen, i stort som smått, komma från varje enskild medarbetare. Företagets viktigaste uppgift blir därmed att utbilda och informera, belöna och uppmärksamma denna typ av engagemang. Vi skall agera för det goda exemplet och förkroppsliga våra hållbarhetsprinciper:

- Om möjligt arbeta med gröna byggarbetsplatser
- Premiera underleverantörer och partners med ett tydligt miljöfokus
- Minimera energi- och vattenförbrukning
- Arbeta med återanvändbara materialval
- Bygg företrädesvis i trä, en Co2 neutral, svensk råvara
- Uppvärmning med berg- eller fjärrvärme
- Alltid utvärdera att använda/komplettera med hållbara energikällor
- Om möjligt, tåg före flyg

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Område: Hammarby-Smedby, Upplands-Väsby
Typ: Vårdboende och förskola
Storlek: 3 500 m2
Inflyttning: kv. 2, 2021
Adress: Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby

Läs om hur vi tänker när vi kopplar samman ett omsorgsboende och en förskola.
NYTTAN, ESKILSTUNA
Område: Norr, Eskilstuna
Typ: Gruppboende LSS
Storlek: 500 m2
Inflyttning: kv.3 19
Adress: Öbergsgatan 12, Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.
Gustavsberg, Värmdö
Område: Porslinskvarteren, Värmdö
Typ: Förskola
Storlek: 1 000 m2 (6 avdelningar, cirka 100 barn)
Inflyttning: kv. 1, 2017
Adress: Edla Sofias Gata 2-4, Gustavsberg

En möjlighet att tackla stillasittande bland dagens barn.


modellfabriken, ESKILSTUNA
Område: Eskilstuna
Typ: Vårdboende och trygghetsboende
Storlek: 10.000 m2, vårdboende om 60 lägenheter, trygghetsboende om 60 lägenheter
Inflyttning: 2022
Adress: Kungsgatan 61, Eskilstuna

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer.


SEHLHALL FASTIGHETER AB
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Sehlhall Fastigheter?
Kontakta oss via e-mail info@sehlhall.se eller ring på 08-677 76 10.