Välkommen till Sveriges nya samhällsutvecklare

Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.

Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.
DEC
08
11:15
-
11:35
Paneldiskussion – Business Arena Stockholm
Hur påverkas marknaden för samhällsfastigheter?
Det finns stora behov av såväl nybyggnation som upprustning när det gäller skolfastigheter. Inom äldrevård ställer den demografiska utvecklingen svåra frågor till politiker och tjänstemän i kommunerna. På de privata samhällsfastighetsbolagen finns ett stort intresse för förvärv och för att bygga nya lokaler. På plats i panelen finns Dan T. Sehlberg VD och koncernchef för Sehlhall.
För mer information
och anmälan, klicka här!

En trygg partner för livets alla faser

Social infrastruktur

Fastigheter anpassade för vård, omsorg och skola, som utgör en självklar del i ett välfärdssamhälle, och som fungerar som ett socialt skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa, genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för samtliga medborgare, företrädesvis placerade i stadens knutpunkter och flödesrum.

Omsorgsfastigheter

Fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice med betydande inslag av stöd, trygghet och omsorg.

Våra kompetensområden

Verksamheten bedrivs inom tre kompetensområden

Vårdbostäder

Med mångårig erfarenhet och expertis inom utveckling av vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för landets främsta äldreomsorg. Sverige har ett akut behov av att tillföras moderna, trygga och hållbara vårdboenden. Vi gör vad vi kan för att bidra.
Läs mer om Vårdbostäder

Gruppbostäder

Vi har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.
Läs mer om Gruppbostäder

Skolfastigheter

Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur. 
Läs mer om Skolfastigheter
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Erik Bragg blir ansvarig för Sehlhall Skolfastigheter.

Stockholm,
2020-12-01
Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Erik kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.
Erik Bragg, tillträdande ansvarig Sehlhall Skolfastigheter.

Enligt SCB förväntas åldersgruppen 6-16 öka med 20 procent fram till och med 2025. Finansdepartementet bedömer att Sverige behöver ytterligare två tusen för- och grundskolor till2026. Nya kunskaper inom pedagogik, arbetsmiljö och hållbarhet innebär dessutom att landets äldre bestånd av sådana fastigheter behöver revitaliseras och i flera fall ersättas.

–  Vi arbetar intensivt med att uppgraderaSveriges för- och grundskolor, den första länken i den sociala infrastrukturen.Det finns många sätt att förbättra och utveckla våra barns dagliga miljö. ErikBragg är ledande på området, och jag är glad och stolt över att få välkomna honom till vårt team säger Dan T.  Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall Fastigheter är en långsiktig förvaltare. En viktig egenskap när det kommer till omsorgsfastigheter.

–     Sehlhall är stora nog att ha erfarenhet och genomförandekraft, samtidigt som de har den mindre organisationens effektivitet och närhet till kunden. Det är viktigt för mig i mitt framtida samarbete kring skolfrågor med kommuner, friskolor, forskare och organisationer. Det handlar i slutändan om att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån begränsade resurser säger Erik Bragg, tillträdande ansvarig för Sehlhall skolfastigheter.        

Erik Bragg börjar sin roll på Sehlhall Fastigheter den 11:e januari, 2021.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Läs fler nyheter från Sehlhall

Redo att bygga vidare

Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg - VD
Redo att bygga vidare
Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. Orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg, VD
PS. Ta del av Dan T. Sehlbergs senaste blog här!