Välkommen till Sveriges nya samhällsutvecklare

Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.

Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.

En trygg partner för livets alla faser

Social infrastruktur

Fastigheter anpassade för vård, omsorg och skola, som utgör en självklar del i ett välfärdssamhälle, och som fungerar som ett socialt skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa, genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för samtliga medborgare, företrädesvis placerade i stadens knutpunkter och flödesrum.

Omsorgsfastigheter

Fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice med betydande inslag av stöd, trygghet och omsorg.

Våra affärsområden

Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden;

Vårdbostäder

Med mångårig erfarenhet och expertis inom utveckling av vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för landets främsta äldreomsorg. Sverige har ett akut behov av att tillföras moderna, trygga och hållbara vårdboenden. Vi gör vad vi kan för att bidra.
Läs mer om Vårdbostäder

Gruppbostäder

Vi har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.
Läs mer om Gruppbostäder

Skolfastigheter

Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur. 
Läs mer om Skolfastigheter
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Stockholm,
2020-08-24
Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.

Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år efter att ett antal nya kontrakt tillkommit under kvartalet.
Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 44 525 kvm BTA. En ökning om 41 procent. Landbank på 1 820 621 kvm i pågående markförädling. En ökning med 118 procent.

VD har ordet

För Sehlhall har årets andra kvartal präglats av fortsatt hög aktivitet inom samtliga affärsområden. Under kvartalet mer än fördubblade vi vår landbank och vår byggrättsportfölj ökade med 41 procent.

Under perioden har vi förvärvat i centrala Halmstad för att uppföra en förskola, i Fagersta för uppförande av ett vård och omsorgsboende, samt i Huddinge för uppförande av en gruppbostad. Vårt dotterbolag Stadsbyggnadsbolaget, som arbetar med stadsnära markförädling, har tillsammans med MSL Bostad förvärvat drygt hundra hektar mark i vackra Sundbyholm, Eskilstuna. Området är prioriterat av kommunen som kommande bebyggelsenod. Sehlhall Fastigheter utvecklas i enlighet med plan. Tillsammans med Sveriges kommuner och privata vårdaktörer fortsätter vi att förstärka och förvalta landets sociala infrastruktur. Vi följer också noga pandemins effekter och gör vad vi kan för att inkludera lärdomar i våra framtida projekt.

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef

Denna information är sådan som Sehlhall Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020, klockan 13.00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Läs fler nyheter från Sehlhall

Redo att bygga vidare

Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg - VD
Redo att bygga vidare
Sehlhall Fastigheter, Sveriges nya samhällsutvecklare, foku­serar på att förstärka landets sociala infrastruktur. Orsaken är enkel, vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Inom fem år behövs ytterligare 2 000 för­ och grundskolor samt 700 äldreboenden. Samtidigt har många kommuner en pressad ekonomi och begränsade resur­ser. Ett nära samarbete mellan kommun och privata aktörer är avgörande för att trygga välfärden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lös­ningen och vi arbetar dagligen med att realisera inspirerande, stilsäkra och hållbara förskolor, vård­ och gruppboenden runt om i landet.
Dan T. Sehlberg, VD