Nyheter

Expansion och innovation

Behovet av omsorgsfastigheter är akut. Sehlhall håller ett högt tempo för att bidra till en modern, hållbar och trygg utbyggnad av landets sociala infrastruktur. Följ med i vårt nyhetsflöde för att se var vi etablerar oss och vad vi gör på respektive plats.  
Aktuellt hos Sehlhall

Sehlhall uppför både vårdboende och gruppboende i Upplands-Bro

Stockholm,
2024-03-05
Sehlhall har förvärvat en fastighet om cirka 3 800 kvadratmeter i Upplands-Bro, tre mil norr om Stockholm. Säljare är Bonava. Fastigheten medger en bebyggelse om cirka 8 000 kvadratmeter och Sehlhall kommer att uppföra ett modernt vårdboende med 80 lägenheter och ett gruppboende med sex lägenheter.
News image

Ett 15-årigt hyresavtal har ingåtts med Attendo för både vårdboendet och gruppboendet. Byggrätten medger även en extra bebyggelse om 1 500 kvadratmeter.

Fastigheten är vackert belägen i det nya området Norrbodahöjden, i Kungsängen i Upplands-Bro. Här planeras för en blandad stadsdel om cirka 50 000 kvadratmeter. Förutom Sehlhalls vårdboende och gruppboende kommer det att uppföras 400 bostäder, en grundskola för 500 elever samt en förskola. Sehlhalls projekt bidrar till att lösa kommunens stora behov av social infrastruktur.

– Det känns extra viktigt att trots sviktande konjunktur fortsätta att investera i ett nettotillskott av omsorgsfastigheter för att möta Sveriges galopperande behov, säger Anton Bergkvist, affärsansvarig för vårdfastigheter på Sehlhall.

Byggstart sker under första kvartalet 2025. Inflyttning planeras till det fjärde kvartalet, 2026.

För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79
Mail. linus@sehlhall.se
Nyhetsarkiv
Small news image

Sehlhall uppför ny förskola i Norrtälje –Norlandia blir hyresgäst

Stockholm,
2023-11-13
Sehlhall förvärvar en fastighet om 4 600 kvadratmeter i Älmsta, två mil norr om Norrtälje centrum. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en modern förskola med plats för 100 barn och ett 15-årigt hyresavtal har ingåtts med Norlandia förskolor.
Small news image

Sehlhall landar två hyresavtal –
Täby först med seniorkvarter

Stockholm,
2023-10-03
Sehlhalls koncept för seniorkvarter har inspirerats av uppmärksammade internationella framgångar som saknar motstycke i Sverige. World Alzheimer Report kallar konceptet med så kallade demensbyar för ett paradigmskifte. Nu blir Täby först i landet med ett motsvarande upplägg.
Small news image

Sehlhall satsar på ny teknik för att minska smittspridning

Stockholm,
2023-08-31
Nu satsar Sehlhall på banbrytande teknik för att förhindra smittspridning på vård- och omsorgsboenden. Det sker genom ett helt nytt belysningssystem som automatiskt desinficerar luft och ytor med UVC-ljus. – Investeringar i avancerad teknik är avgörande för att säkerställa en hygienisk och hälsosam miljö i våra omsorgsfastigheter, säger Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall.
Small news image

Sehlhall förstärker styrelsen med professor Johanna Adami

Stockholm,
2023-05-29
Sehlhall förstärker styrelsen med professor Johanna Adami, läkare och rektor vid Sophiahemmet Högskola. Hon ser fram emot uppdraget och säger: – Sverige har ett stort behov av värdiga, moderna och kvalitativa omsorgsfastigheter. Här har Sehlhall en ledande position och det känns som en hedrande uppgift att bistå bolagsledningen i detta viktiga arbete.
Small news image

Delårsrapport januari – mars 2023

Stockholm,
2023-05-25
Det politiska och ekonomiska läget i omvärlden påverkar Sverige som nu befinner sig i en lågkonjunktur. Alla sektorer påverkas, inte minst fastighetsbranschen. Tack vare vår affärsmodell kan vi dock upprätthålla värdeskapande och tillväxt även i nuvarande marknad.
Small news image

Sehlhall i unikt samarbete 
– byggnader inom Equmeniakyrkan kan komma att bli omsorgsfastigheter

Stockholm,
2023-03-06
Många av Equmeniakyrkans församlingar ökar samarbeten med varandra. Som en följd av detta friställs kyrkofastigheter runt om i Sverige. Att kunna göra om dessa till välbehövliga omsorgsfastigheter så som gruppbostäder, skolor och vårdboenden, är något som ligger i linje med Equmeniakyrkans syfte och värdegrund. Sehlhall och Equmeniakyrkans fastighetsbolag Derbo startar nu ett gemensamt bolag för att realisera ambitioner.
Small news image

Sehlhall bygger nytt vårdboende i centrala Nynäshamn

Stockholm,
2023-02-15
Boendet om femtio platser får bland annat en stor takterrass med sjöutsikt samt en uppvärmd vinterträdgård. Hyresgäst blir Vardaga som nyligen vann kommunens upphandling. Sehlhall planerar även för ett gruppboende på fastigheten. Byggstart beräknas ske under det fjärde kvartalet i år med inflyttning hösten 2025.
Small news image

Unikt inredningskoncept ger lyft för miljön i den svenska äldreomsorgen

Stockholm,
2023-01-11
Sehlhall lanserar nu ett unikt koncept för design och inredning av nya äldreboenden – välfärdens nya hem. Grundtanken är att miljön ska göras mer trivsam och attraktiv för både boende, personal och besökare. Samtidigt ska förändringarna inte kosta mer än ett standardutförande.
Small news image

Delårsrapport juli – september 2022

Stockholm,
2022-11-30
Under hösten har vi skapat nya relationer och affärer som sannolikt inte hade varit möjliga för ett år sedan. Vi har en fin projektportfölj och ett stabilt växande förvaltningsbestånd. Vi har goda bankrelationer och långsiktiga ägare. Vi har en nästintill obelånad landbank om 2 miljoner kvadratmeter mark i stadsnära lägen. Vi är ett sammansvetsat, engagerat team med kunskap att förvalta dessa förutsättningar.
Small news image

Sehlhall förvärvar Gammeluddshemmet – En unik plats för äldreomsorg.

Stockholm,
2022-08-31
Sehlhall förvärvar fastigheten Lännersta 11:162 i Nacka, endast 13 kilometer från Stockholms city. På historiska Gammeludden har det bedrivits omsorg i över 29 år. Här planerar nu Sehlhall för äldreomsorg i en unik miljö, utgående från konceptet Seniorkvarter, bland annat innebärande en kombination av vårdboende och trygghetsboende. Fastigheten, med en area om 42.000 kvadratmeter, har en antagen men överklagad detaljplan
Small news image

Delårsrapport april – juni 2022

Stockholm,
2022-08-29
Stabilt värdeskapande i turbulent marknad. Sehlhall är idag en vältrimmad och kostnadseffektiv organisation som skapar högt förädlingsvärde, god förutsägbarhet och trygga, växande kassaflöden. Att vår verksamhet dessutom vilar på en i stort sett obelånad landbank om två miljoner kvadratmeter mark i stadsnära lägen ser jag som ytterligare en viktig komponent för ett fortsatt värdeskapande.
Small news image

Chefer i äldreomsorgen larmar
 om gamla arbetsplatser i dåligt skick.

Stockholm,
2022-08-16
Drygt en tredjedel av verksamhetscheferna i äldreomsorgen gör bedömningen att den egna arbetsplatsen inte är i gott skick, och nära hälften anser att klimat och ventilation inte fungerar tillfredsställande i de byggnader där omsorgen bedrivs. Det visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av fastighetsbolaget Sehlhall.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet på Gotland - utvecklar gruppboende

Stockholm,
2022-06-20
Sehlhall förvärvar fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite på Gotland. Fastigheten ligger på Storgatan 64, i ett lugnt bostadsområde, 200 meter från havsbadet, med närhet till handel, service och kommunikationer. På fastigheten ämnar Sehlhall utveckla ett gruppboende åt omsorgsbolaget Adela LSS.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet i Västerås, utvecklar förskola.

Stockholm,
2022-06-07
Sehlhall förvärvar fastigheten Stomnätet 9 i Västerås. Fastigheten ligger i ett lugnt villaområde i Skälby, sex kilometer från Stadscentrum, i direkt anslutning till grönområden och med god kommunikation. På fastigheten ämnar Sehlhall utveckla en förskola för 75 barn åt hyresgästen Barnens Lilla Academia.
Small news image

Sehlhall upprättar ett hållbart ramverk tillsammans med Swedbank

Stockholm,
2022-05-19
Sehlhall har upprättat ett hållbart ramverk som möjliggör för bolaget att emittera gröna, sociala och hållbara obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera grön och energieffektiv social infrastruktur samt investeringar i energieffektivisering. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av ramverket.
Small news image

Delårsrapport januari – mars 2022

Stockholm,
2022-05-12
Årets första kvartal fortsätter i högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas väl. Jag konstaterar att vi successivt rör oss mot vårt strategiska mål om att byggstarta fjorton omsorgsfastigheter per år, något som gör oss till en av Sveriges drivande aktörer vad gäller utbyggnaden av hållbar, social infrastruktur. Vårt förvaltningsbestånd av egenutvecklade omsorgsfastigheter fortsätter att öka.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet i Karlstad – uppför gruppboende åt Nytida

Stockholm,
2022-05-10
Sehlhall förvärvar fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad. Fastigheten ligger cirka 3 kilometer från stadens centrum, i direkt anslutning till grönområde och med god tillgång till kommunikation. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en gruppbostad som hyrs av vårdgivaren Nytida.
Small news image

Sehlhall förvärvar centrala fastigheter i Stockholm och Linköping

Stockholm,
2022-05-02
Sehlhall förvärvar centrala, byggklara byggrätter i Stockholm och Linköping. På fastigheterna, som medger en volym om 7 400 kvadratmeter BTA, kommer Sehlhall att uppföra grupp- och trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhalls vd blir rådgivare för Seniorvärlden

Stockholm,
2022-03-24
Sehlhalls vd, Dan T. Sehlberg, har blivit invald i Seniorvärldens Advisory Board – ett rådgivande organ till styrelsen och en viktig funktion för organisationens utveckling.
Small news image

Fortsatt god och stabil värdetillväxt, delårsrapport okt– dec 2021

Stockholm,
2022-02-25
För Sehlhall präglades årets fjärde kvartal av hög aktivitet inom samtliga kompetensområden och vi fortsätter att leverera god och stabil värdetillväxt. Vi har bland annat ingått en avsiktsförklaring med hyresgäst för ytterligare ett vårdboende i Täby och vårt kommande vårdboende i Järfälla utvecklas väl.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet från Ystadbostäder

Stockholm,
2022-02-17
Sehlhall, som skapar och förvaltar moderna omsorgsfastigheter, förvärvar den byggklara fastigheten Mispeln 2 från Ystadbostäder. Fastigheten ligger centralt i Ystad och lämpar sig väl för social infrastruktur, exempelvis trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhall förstärker hållbarhetsarbetet – 
ingår samarbete med Mestro

Stockholm,
2021-11-29
Sehlhall ingår ett samarbete med Mestro, som erbjuder automatiserade energiuppföljningssystem, för inläsning och uppsamling av energidata. Syftet med samarbetet är att fördjupa Sehlhalls hållbarhetsarbete.
Small news image

Ökade investeringar för fortsatt tillväxt

Stockholm,
2021-11-26
Under kvartalet har vi genomfört en övergång till redovisningsprincipen IFRS. I övrigt fortsätter vår verksamhet att växa och vi har idag tillgångar på en dryg miljard och en soliditet på 49 %.
Small news image

Emission för fortsatt expansion

Stockholm,
2021-08-27
Hyresintäkterna i vår förvaltningsverksamhet fortsätter att öka och driftmarginalen är god. Under perioden har vi fått en tydlig kvittens på att vårt erbjudande, social infrastruktur för livets alla faser, leder till en gynnsam korsbefruktning mellan våra kompetensområden.
Small news image

Sehlhall ökar inom gruppbostäder 
– behovet är enormt

Stockholm,
2021-08-15
Bristen på gruppbostäder är akut. På kort tid har Sehlhall färdigställt ett gruppboende i Nacka samt påbörjat produktion i Huddinge, skrivit hyresavtal med Finspångs kommun om två gruppbostäder, erhållit en direktanvisning av Stockholms stad för uppförande av en gruppbostad samt förvärvat en fastighet i Norrtälje för gruppbostad. I Norrtälje har hyresavtal tecknats med vårdgivaren Utvecklingspedagogik i Sverige.
Small news image

Stena investerar i Sehlhall – blir största externa ägare

Stockholm,
2021-06-16
Intresset för att investera i Sehlhall är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt 1 miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 Mkr och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om 10 procent.
Small news image

Förvärv för framtida seniorkvarter, delårsrapport jan-mar 2021

Stockholm,
2021-05-21
Pandemirelaterade osäkerheten har medfört ett ökat investeringsintresse för samhällsfastigheter och det geografiska läget är underordnat det stabila kassaflödet. Sehlhall har ett nationellt fokus och vi är idag verksamma i ett trettio tal kommuner. Kvalitativ social infrastruktur behövs i hela Sverige och det är glädjande att marknaden gör samma bedömning.
Small news image

Sehlhall rekryterar ytterligare två nyckelpersoner

Stockholm,
2021-04-26
Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt som ny förvärvsansvarig. Mikaela kommer närmast från Genova Property Group och Kristoffer från Serafim Fastigheter.
Small news image

Sehlhall installerar hälsofrämjande belysning på vårdboenden, skolor och gruppboenden. Och på det egna kontoret.

Stockholm,
2021-04-19
Sehlhall Fastigheter har beslutat att installera innovationen BioCentric Lighting i sina fastigheter. Målet är en förbättrad arbets- och levnadsmiljö för personal, elever och boende.
Small news image

Sehlhall vinner trippelseger, tar hem upphandlingar i tre kommuner

Stockholm,
2021-04-12
Sehlhall vinner Finspångs upphandling av dubbelt gruppboende. Även Ekerö väljer Sehlhall för sitt nya vårdboende och Norrtälje för sin nya förskola.
Small news image

Sehlhall fortsätter att växa
– rekryterar ansvarig för gruppbostäder

Stockholm,
2021-03-02
Sehlhall rekryterar Petra Sandberg som blir ansvarig för det snabbväxande kompetensområdet gruppbostäder. Petra kommer närmast från Vectura Fastigheter.
Small news image

Stark avslutning på händelserikt år, delårsrapport okt-dec 2020.

Stockholm,
2021-02-26
Trots pandemin så har även årets avslutande kvartal präglats av hög aktivitet och fortsatt expansion. Samtliga kompetensområden utvecklades i positiv riktning. Under kvartalet ökade vår byggrättsportfölj med 10 procent. Vi tillträde vår fastighet på Värmdö, avsedd för en förskola, byggstartade vårt nya gruppboende i Nacka och tecknade hyresavtal med Kunskapsförskolan för vår förskola i Halmstad.
Small news image

Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård – planerar att tillföra social infrastruktur

Stockholm,
2021-02-08
Sehlhall utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet.
Small news image

Sehlhall förvärvar byggklar fastighet i Täby – skapar Sveriges första livsstilsboende för seniorer med varierande omsorgsbehov

Stockholm,
2021-02-02
Sehlhall har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby kommun. Sedan tidigare uppför Sehlhall ett vårdboende om 90 lägenheter samt ett gruppboende på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3. Nu planerar Sehlhall för ett unikt seniorkvarter med ytterligare vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet.
Small news image

Nu installerar Sehlhall livräddande syrgasanläggning på samtliga nya äldreboenden

Stockholm,
2021-01-12
Sehlhall utrustar från och med nu samtliga nya äldreboenden med syrgas. Beslutet är fattat utifrån att erbjuda bättre möjlighet till rätt vård och omsorg. Behovet av syrgas vid äldreboenden har debatterats kraftigt sedan den första vågen av Covid-19 i våras.
Small news image

Erik Bragg blir ansvarig för Sehlhall Skolfastigheter.

Stockholm,
2020-12-01
Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Erik kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.
Small news image

Delårsrapport jul-sep 2020 – Fokus på kvalitet och trygghet.

Stockholm,
2020-11-17
Sehlhall håller ett högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas enligt plan. Under kvartalet togs flera viktiga steg i vårt prioriterade arbete med att säkra nya omsorgsfastigheter mot smittspridning. Vår omfattande landbank samt vårt fokus på högkvalitativ social infrastruktur, borgar för en gynnsam utveckling.
Small news image

Sehlhall vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Stockholm,
2020-10-26
Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola. Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.
Small news image

Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10.000 m2 i centrum, samtidigt som Täby antar Sehlhalls bygglov för vårdboende i Arninge.

Stockholm,
2020-10-22
Eskilstuna kommun har antagit detaljplanen för Modellfabriken, vilket skapar en central byggrätt om 10.000 m2 BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor. Trots platsens komplexitet ingavs inga överklaganden. Täby kommun har antagit Sehlhalls bygglovsansökan för uppförande av ett modern vårdboende om 90 lägenheter i Arninge. På bägge platser planerar Sehlhall för omgående byggstart.
Small news image

Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner

Stockholm,
2020-10-06
Sehlhall meddelar härmed att man, via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) (”Sehlhall” eller ”Bolaget”), framgångsrikt har emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om SEK 75 miljoner, inom ramen för Sehlhalls existerande obligationsram om SEK 250 miljoner med ISIN SE0013745411 och slutförfall i mars 2023.
Small news image

Sehlhall uppför nytt vårdboende om 90 lägenheter i Täby

Stockholm,
2020-10-05
Sehlhall har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 3 i Arninge i Täby. Fastigheten har en färdig detaljplan och ett hyresavtal har tecknats med omsorgsföretaget Humana. Byggstart sker under det första kvartalet, 2021.
Small news image

Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer

Stockholm,
2020-10-02
Sehlhall Fastigheter avser undersöka möjligheten att via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ.) emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0013745411).
Small news image

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Stockholm,
2020-09-24
Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping – planerar för utbyggd social infrastruktur.

Stockholm,
2020-09-22
Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun. Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.
Small news image

Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Stockholm,
2020-08-24
Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.
Small news image

Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Stockholm,
2020-07-02
Sehlhall förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder.
Small news image

Sehlhall investerar ytterligare i Eskilstuna

Stockholm,
2020-06-03
Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.
Small news image

Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.

Stockholm,
2020-05-15
Sehlhall förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.
Small news image

Sehlhall anställer affärsområdesansvarig och ny projektutvecklare

Stockholm,
2020-03-18
Sehlhall anställer Anton Bergkvist som ansvarig för affärsområdet vårdbostäder. Nima Assadi erhåller rollen som projektutvecklare.
Small news image

Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK

Stockholm,
2020-03-04
Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola.

Stockholm,
2020-02-12
Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.
Small news image

Sehlhall skapar innovativt energicentrum åt Eskilstuna kommun, i samarbete med energimyndigheten.

Stockholm,
2020-02-04
Sehlhall Fastigheter skapar ett nytt centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.
Small news image

Sehlhall tecknar avtal med kavat vård i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-11-27
Sehlhall Fastigheter tecknar hyresavtal om femton år med vård- och omsorgsföretaget Kavat Vård för ett nytt vårdboende i Upplands Väsby. Boendet kommer även att omfatta en förskola.
Small news image

Sehlhall förvärvar Stadsbyggnadsbolaget.

Stockholm,
2019-11-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.

Stockholm,
2019-10-21
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.
Small news image

Sehlhall anställer Erik Uhlén som finanschef.

Stockholm,
2019-10-09
Nystartade Sehlhall Fastigheter anställer Erik Uhlén som finanschef. Erik kommer senast från Grant Thornton där han har arbetat som auktoriserad revisor, kontorschef och partner.
Small news image

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden.

Stockholm,
2019-10-03
Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.
Small news image

Sehlhall förvärvar modellfabriken i Eskilstuna, uppför vårdboende, trygghetsboende, studentboende och kontor.

Stockholm,
2019-09-25
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.
Small news image

Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.

Stockholm,
2019-09-18
Nystartade Sehlhall Fastigheter går in som partner i en 8000 m2 stor fastighet i Järfälla. På fastigheten finns idag en förskola som hyrs av kommunen. Tillsammans med nuvarande ägare, och i samråd med Järfälla kommun, planerar Sehlhall att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat ett nytt vårdboende och trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhall förvärvar del av Lotshem samhällsfastigheter.

Stockholm,
2019-09-11
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar trettiotre procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.
Small news image

Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.

Stockholm,
2019-09-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.
Small news image

Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-08-28
Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.
Small news image

Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder.

Stockholm,
2019-08-19
Nystartade Sehlhall Fastigheter , Sveriges nya samhällsutvecklare, förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder, som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.
Small news image

Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.

Stockholm,
2019-06-19
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
”Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat och är nu spritt i hela landet.”
Boverket
"Det behöver byggas många omsorgsfastigheter de kommande fyra åren. Uppräknat till riksnivå baserat på storleken av de kommuner som svarat skulle det innebära cirka 150 äldreboenden"
Sveriges kommuner och regioner