Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Björkeby

Close button
Järfälla

Järfälla kommun växer och antalet äldre ökar. Det innebär ett stadigt ökande behov av vårdboenden för att säkerställa en god och tillgänglig vård och omsorg. Majoriteten av de äldre som beviljas insatsen vårdboende önskar flytta inom den kommundel där man bott och har sin familj och sina vänner kvar. Att flytta till ett vårdboende är en omvälvande process som påverkar hela ens liv. Att då ha kvar närheten till familj och vänner men även välbekanta miljöer är en trygghet för den enskilde. Närheten är också avgörande för att kunna möjliggöra besök, inte minst för maka/make.

Vid Skälbyvägen i Barkaby, i ett lummigt villaområde med närhet till såväl kommunikation som handel ämnar vi uppföra ett modernt vårdboende om 58 lägenheter. Boendet kommer att smälta in den omkringliggande bebyggelsen genom sin arkitektoniska formgivning, utrustas med den senaste välfärdsteknologin och ett effektivt smittskydd.  

Kommun:
Järfälla
Fastighetsbeteckning:
Björkeby 1:316
Adress:
Skälbyvägen 65
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
ca 5 000 kvm BTA
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2024
Preliminärt färdigställande:
2026
Hyresgäst:
No items found.