markförädling

Levande lokalsamhällen

Vi strävar efter att skapa platser där människor kan mötas och leva ett hållbart liv, baserat på människors behov, platsens förutsättningar och samhällets behov.
Oavsett om det är en urban miljö eller ett innovativt småhusområde, är vårt mål att skapa områden där invånarna är stolta och rekommenderar det till andra.

Vår filosofi

Det finns inte förutsättningar att etablera ett kafé́ i varje gathörn, lika lite som det är möjligt eller lämpligt att applicera stadens strukturer i perifera lägen.

Vi tror på att skapa områden som är trygga, som befinner sig i ett socialt sammanhang som gör att människor kan mötas, umgås, aktiveras och kort och gott leva ett bra och hållbart liv.  Vi kallar det för levande lokalsamhällen. Det kan innehålla villor likaväl som sjuvåningshus.

Vi skapar perfekta stads- och småhusområden genom att utgå från kundens behov, platsens historia och samhällsbehov. Vi ser långt utanför vår fastighetsgräns för att hitta bästa lösningen. På Sehlhall har vi erfarenhet av att utveckla mark genom att driva stora planprocesser i samarbete med kommunpolitiker, tjänstemän, underkonsulter, partners och berörda medborgare.

Vi samarbetar med forskare, specialister och konsulter för att skapa framtidssäkra samhällen. Dessa samhällen är trygga och inspirerande, med blandade generationer och bostadsformer, klimat positiva och estetiskt tilltalande.

I en värld med klimatförändringar och krympande resurser är det vårt ansvar att skapa ett ansvarsfullt och intelligent samhälle. Ett samhälle som värnar om långsiktigt välmående för både oss och vår planet.

Hållbarhet

Vi ser hållbarhet som en vägledande filosofi och strävar ständigt efter att förbättra och lära oss mer för att skapa mer framtidssäkrade områden.
Socialt
Sehlhall strävar efter levande lokala samhällen med naturliga mötesplatser och naturvärden. Vi prioriterar social interaktion genom hela vår planeringsprocess. Vi anpassar oss efter livsförändringar genom att blanda olika produkter och inkludera alla intressenter och målgrupper tidigt i planeringsprocessen.
Ekonomiskt
Vi bygger ut området i smarta etapper, anpassade till marknadens behov, för att förhindra störningar. Våra områden utvecklas över tid, vilket är ekonomiskt hållbart och långsiktigt. Vi behöver inte skynda oss med våra projekt och har råd att säkerställa kvalitet. Vårt evidensbaserade arbete lär oss från misstag, vilket ökar ekonomisk hållbarhet.
Ekologiskt
Vi väljer byggherrar baserat på höga miljökrav för material, transporter och energieffektivitet, och uppmuntrar träbyggnation. Vi planerar våra områden med ett helhetsperspektiv på ekologisk hållbarhet, inklusive innovativa lösningar för försörjningssystem. Vi strävar efter att placera våra projekt nära spårbunden infrastruktur och skapar förutsättningar för hållbar kollektivtrafik.