Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Energy Evolution Center

Close button
Eskilstuna

Energy Evolution Center ska vara en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.

”Tillsammans skapar vi ett energismart och hållbart samhälle.” Det är ledorden för Energy EvolutionCenter i Eskilstuna som vi färdigställt åt Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna är en av Sveriges främsta miljökommuner. Energy Evolution Center är ytterligare en nyckelsatsning i kommunens breda miljö- och hållbarhetsarbete. Renoveringen har skett enligt Sunda hus där alla byggmaterial registreras i en databas som synliggör miljöpåverkan så att man löpande i projektet uppmuntras att välja det bästa materialet ur ett hållbarhetsperspektiv, samt att vi liksom för våra övriga projekt genomför en livscykelanalys för att förstå och minimera klimatpåverkan av de renoveringsåtgärder som genomförts.

Kommun:
Eskilstuna
Fastighetsbeteckning:
Väduren 18
Adress:
Kungsgatan 61, Eskilstuna
Typ av fastighet:
Övrigt
Storlek:
1.100 kvm
Status:
Förvaltning
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Eskilstuna Kommunfastigheter
No items found.