Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Erika 4

Close button
Fagersta

I centrala Fagersta ligger fastigheten Erika 4, här planerar Sehlhall att uppföra samhällsviktig social infrastruktur. Fastighetens strategiska placering lämpar sig för såväl vårdboende och gruppbostäder, men även utbildning. Från fastigheten är det promenadavstånd till dagligvaruhandel, service och kommunikationer.

Fastigheten planeras att uppföras med den senaste välfärdstekniken och med respekt och väl anpassat till den omkringliggande småhusbebyggelsen. Byggnaden skall uppföras i linje med Sehlhalls hållbarhetsprogram ”Klimatneutral social infrastruktur”, vilket innebär att fastigheten skall vara klimatneutral utifrån ett livscykelperspektiv.  

Kommun:
Fagersta
Fastighetsbeteckning:
Erika 4
Adress:
Blomstervägen/Daliavägen/Bragevägen
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
ca 5 000 kvm BTA
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Vård- och omsorgsboende och gruppbostad
No items found.