Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Främby

Close button
Falun

Med mångårig erfarenhet och expertis inom vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för Sveriges främsta äldreomsorg. Att utveckla ett modernt vård- och omsorgsboende, optimerat för såväl vårdoperatör som brukare, innebär en rad utmaningar, inte minst utifrån kompromisslösa krav på trygghet och säkerhet. De boende skall känna värme, inspiration och hemtrevnad.

Genom att vi utmanar och involverar oss i utvecklingen av vård och omsorgsfastigheter, flyttar vi hela tiden fram positionerna för hur ett modernt boende för äldre bör utformas. Våra arkitekter skapar trygga och inbjudande miljöer att må bra i, långt bort från det institutionella och likformiga. Vi undviker långa korridorer, vi optimerar ljusinsläpp, luftgenomströmning och planerar våra hus för att kombinera en trygg och hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sett att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.

Kommun:
Falun
Fastighetsbeteckning:
Främby 1:74
Adress:
Torkils Väg 1
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
6 000 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Illustration
No items found.