Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Gipsgjutaren

Close button
Enskede

I Enskede planerar vi att uppföra ett hållbart gruppboende. Fastigheten ligger i en klassisk trädgårdsstad med villor och mindre flerbostadshus. Nyproduktionen kommer att skapas med befintlig byggnad som utgångspunkt och hålla hög arkitektonisk kvalitet. Byggstart planeras till fjärde kvartalet i år och byggnationen kommer att uppföras i linje med ambitionerna för Klimatneutral social infrastruktur och Svanencertifieras.

Kommun:
Enskede
Fastighetsbeteckning:
Gipsgjutaren 30
Adress:
Sockenvägen 540
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
500 m2
Status:
Förvaltning
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Frösunda Omsorg
No items found.