Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Hälsovården 2

Close button
Nyköping

Fastigheten ligger intill Ekensbergs naturreservat i norr med Fokusskolan i öst och Ekensbergs vårdcentral i väst. Här planeras ett trygghetsboende om ca 130 lägenheter, gemensamhetsytor, lokaler för hemtjänst och tillhörande garage. Lägenheternas utformning projekteras i samråd med lokala pensionärsorganisationer. Syftet med samarbetet är att optimera lägenhetsstorlek, antal rum, hyresnivå samt gemensamhetsytornas innehåll utifrån reell efterfrågan.

Den generösa detaljplanen vann laga kraft juli 2016 och medger bebyggelse för bostadsbebyggelse i flerbostadshus, sjukvård, friskvård, hälsa och kontor. Fastigheten ingår i ett större område som är utpekat som utredningsområde för bebyggelse.

Närmsta dagligvaruhandel ligger i Stenkulla, ca 800 meter från fastigheten, och ett större handelsområde med Ica Maxi, Coop, Systembolag ligger ca 1,2 km från planområdet.

Kommun:
Nyköping
Fastighetsbeteckning:
Hälsovården 2
Adress:
Hälsovägen 3, Nyköping
Typ av fastighet:
Trygghetsboende
Storlek:
ca 10 000 kvm BT
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Trygghetsboende med möjlighet till vård- och omsorgsboende
No items found.