Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Hammarby-Smedby

Close button
Upplands Väsby

Med mångårig erfarenhet och expertis inom vård- och omsorgsboenden, skapar vi rum för Sveriges främsta äldreomsorg. Att utveckla ett modernt vård och omsorgsboende, optimerat för såväl vårdoperatör som brukare, innebär en rad utmaningar, inte minst utifrån kompromisslösa krav på trygghet och säkerhet. De boende skall känna värme, inspiration och hemtrevnad.

Genom att vi utmanar och involverar oss i utvecklingen av vård och omsorgsfastigheter, flyttar vi hela tiden fram positionerna för hur ett modernt boende för äldre bör utformas. Våra arkitekter skapar trygga och inbjudande miljöer att må bra i, långt bort från det institutionella och likformiga. Vi undviker långa korridorer, vi optimerar ljusinsläpp, luftgenomströmning och planerar våra hus för att kombinera en trygg och hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sett att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.

Därtill har vi länge varit övertygade om det geniala i att, på rätt sätt, kombinera ett vårdboende med en förskola, och vi har skapat en rad sådana generationsfastigheter. Forskning och erfarenhet visar på en samstämmig bild; äldre som vistas nära barn lever längre, håller sig friskare, mår bättre psykiskt och blir också mer sociala sinsemellan. Samma forskning visar också att även barnen mår bra av att möta och interagera med äldre människor. Vårt projekt i Upplands Väsby är det senaste exemplet på när vi sammanför ändarna på vår sociala infrastruktur, och därmed sluter cirkeln.

Kommun:
Upplands Väsby
Fastighetsbeteckning:
Hammarby-Smedby 1:27
Adress:
Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
3 500 kvm
Status:
Avyttrad
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Kavat Vård
Exteriörbild på fasaden
No items found.