Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Hammarby-Smedby Förskola

Close button
Upplands Väsby

Vad gör en riktigt bra förskola? Att barnen utvecklas? Är trygga? Pedagogiken? Kompisarna? Personalen? Maten? Allt detta är såklart viktigt, men även byggnaden och dess omgivande miljö tillför värde. Platsen i sig kan skapa unika möjligheter för barnen, genom att erbjuda en varierande grad av intryck, inspiration, utmaning och utveckling. Det skall vara lätt och säkert att komma till och från skolan, utemiljön skall vara berikande, gärna med trygg och varierande natur. Själva huset kan, om det utformas rätt, tillföra en mängd kvaliteter som tillsammans bidrar till att skapa en riktigt bra förskola.

Dagens barn rör sig allt mindre. En väl formgiven förskola kan locka till fysisk aktivitet och inbjuda till rörelse. Det skall vara lätt, naturligt och säkert att röra sig både inomhus och utomhus. Det skall vara lika lätt att ta del av gruppaktiviteter som att hitta egna, lugna utrymmen för vila och egentid. Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur.

Därtill har vi länge varit övertygade om det geniala i att, på rätt sätt, kombinera en förskola med ett vårdboende, och vi har skapat en rad sådana generationsfastigheter. Forskning och erfarenhet visar på en samstämmig bild; äldre som vistas nära barn lever längre, håller sig friskare, mår bättre psykiskt och blir också mer sociala sinsemellan. Samma forskning visar också att även barnen mår bra av att möta och interagera med äldre människor. Vårt projekt i Upplands Väsby är det senaste exemplet på när vi sammanför ändarna på vår sociala infrastruktur, och därmed sluter cirkeln.

Kommun:
Upplands Väsby
Fastighetsbeteckning:
Hammarby-Smedby 1:27
Adress:
Ryttargatan 278
Typ av fastighet:
Förskolor
Storlek:
900 kvm
Status:
Avyttrad
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Tellusbarn i Sverige
Exteriörbild på fasaden
No items found.