Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Höjdhopparen

Close button
Linköping

I Linköping planerar vi att uppföra ett gruppboende samt trygghetsbostäder. Fastigheten, som ligger i Linköpings stadskärna, är del av den större omvandling av det tidigare sportområdet (Folkungavallen), som bland annat innebär en förtätning och omvandling av trafikleder till stadsgator. Målet är att binda ihop staden och öppna upp området för allmänheten.

Kommun:
Linköping
Fastighetsbeteckning:
Höjdhopparen 2 och 3
Adress:
Hamngatan, Linköping
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
6 900 m2
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2025
Preliminärt färdigställande:
2027
Hyresgäst:
No items found.