Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Hyndevad Gruppbostad

Close button
Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.

Sehlhall Gruppbostäder har utvecklat gruppbostäder sedan 2010, och har därmed en mycket gedigen kunskap om hur ett modernt, tryggt och hemtrevligt boende bör utformas. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att den för sakens skull upplevas som institutionellt.

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer. Människor med nedsatt kognitiv förmåga kan uppleva ljud och ljus som stressande, varför en lägenhet bör ha en god ljudisolering och ljuset i boendet bör vara mjukt och jämnt reglerat. Färgval och materialval bör vara enhetliga och harmoniserade. Institutionella inslag bör i möjligaste mån döljas, så som sprinklers, ventiler, larm, städ och administrativa utrymmen. Framförallt har varje människa sina egna preferenser, och det är därför viktigt att fastigheten bidrar till att skapa den flexibilitet som krävs för att ge den boende bästa möjliga förutsättningar att påverka och utforma sitt hem, och att i möjligaste mån klara sig på egen hand.

Sehlhall Gruppbostäder förvaltar idag ett antal gruppbostäder i Sverige. I Eskilstuna har Sehlhall uppfört ännu ett toppmodernt gruppboende. Vi fortsätter att dra våra strån till stacken för att Sveriges kommuner skall kunna möta det lagstadgade kravet på att erbjuda gruppbostäder.

Kommun:
Eskilstuna
Fastighetsbeteckning:
Hyndevad 1:66
Adress:
Klastorpsvägen 2
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
500 kvm
Status:
Förvaltning
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Attendo LSS
Exteriörbild på fasaden
No items found.