Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Kista Gård 1 & 2

Close button
Stockholm

Vård och omsorgsboende, trygghetsbostäder, förskola, seniorboende.

Fastigheterna inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet. Gården började kallas Kista i början av 1700-talet på grund av gemensamma ägo förhållanden med Kista i Sollentuna socken. Den kvarvarande bebyggelsen från Kista Gård består av huvudbyggnad (från 1852), norra flygeln (från 1893), en källare (från 1760) samt brygghus/tvättstuga (från 1800). Öster om gården återfinns ett sädesmagasin (från 1820), som tyvärr brann 2018, samt arbetarbostäder från 1820 och 1830. År 2012 anlades "Kista Gårds Park" kring gården med den kulturhistoriska miljön som tema. Bland annat har en del av den gamla allén återskapats.

Kommun:
Stockholm
Fastighetsbeteckning:
Kista Gård 1 och 2
Adress:
Kista Alléväg 17A-C
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
9 737 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2025
Preliminärt färdigställande:
2027
Hyresgäst:
Sattelitbild karta
No items found.
Artikel om projektet – Mitt i Järva