Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Kungsängen-Tibble Gruppboende

Close button
Upplands-Bro

Fastigheten medger en bebyggelse om cirka 8 000 kvadratmeter och Sehlhall kommer att uppföra ett modernt vårdboende med 80 lägenheter och ett gruppboende med sex lägenheter. Ett 15-årigt hyresavtal har ingåtts med Attendo för både vårdboendet och gruppboendet. Byggrätten medger även en extra bebyggelse om 1 500 kvadratmeter.

Fastigheten är vackert belägen i det nya området Norrbodahöjden, i Kungsängen i Upplands-Bro. Här planeras för en blandad stadsdel om cirka 50 000 kvadratmeter. Förutom Sehlhalls vårdboende och gruppboende kommer det att uppföras 400 bostäder, en grundskola för 500 elever samt en förskola. Sehlhalls projekt bidrar till att lösa kommunens stora behov av social infrastruktur.


Vårdboendet kommer rymma 80 vård- och omsorgslägenheter. Vårdboendet kommer att miljöcertifieras. Fastigheten får stor festsal med en takterrass om 125 kvm. Varje våning får två indragna och inglasade balkonger. Alla lägenheter får franskbalkong.

I huset planeras även för en LSS gruppbostad om 6 lägenheter. Gruppbostaden har en egen, avskild gård med grillplats för gemensam samvaro. Varje lägenhet är cirka 45 kvadratmeter bestående av två rum och kök. Gemensamt för gruppbostaden finns ett delat vardagsrum, kök och matsal.

Kommun:
Upplands-Bro
Fastighetsbeteckning:
Kungsägen-Tibble 1:331
Adress:
Femstenavägen
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
ca 5000kvm BTA
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2025
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Attendo
No items found.