Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Modellfabriken

Close button
Eskilstuna

Vid planering av modern och social infrastruktur handlar det ofta om att tänka holistiskt. Vilka verksamheter passar väl ihop? Hur kan vi optimera en lämplig plats? Vilka kommer att bo och verka, samt röra sig i och omkring våra fastigheter? Hur kan de dra nytta av varandra? I vårt projekt Modellfabriken i Eskilstuna är tanken att kombinera två viktiga samhällsfunktioner. Allt för att skapa en så hållbar och optimal plan som möjligt. I just Modellfabriken planerar vi att kombinera ett vårdboende och ett trygghetsboende.

Kombinationen av ett trygghetsboende och ett vårdboende är ett fint exempel på optimalt nyttjande av rum och resurs. Verksamheterna kan exempelvis samsas om omsorgspersonal och gemensamhets-utrymmen såsom restaurang, spa och samlingslokaler.

Sehlhall har även uppfört ett energicentrum i anslutning till Modellfabriken. Energicentrum är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och syftet med projektet är att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bli ett kunskapscenter för energifrågor. Energicentrum skall också bidra till att förse energibranschen med kompetent arbetskraft samt minskade utsläpp av växthusgaser genom större andel förnybar energi

Kommun:
Eskilstuna
Fastighetsbeteckning:
Väduren 20
Adress:
Kungsgatan 61, Eskilstuna
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
11.000 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Eskilstuna Kommun
Illustration - Vård och trygghetsboendet
No items found.