Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Närlunda

Close button
Ekerö

Fastigheten Närlunda 41:3 ligger på Tranholmsvägen i Ekerö med utblick över Mälaren. Här skall Sehlhall uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende åt Ekerö kommun med 63 lägenheter och ett storkök. Fastighetens arbetsnamn, livet kring gårdarna, kommer sig av de fyra unika gårdar som tagits fram för att stimulera kroppens alla sinnen. Här finns plats för rekreation så väl som för fysisk aktivitet. Samtliga lägenheter blickar utåt och avdelningarnas gemensamma ytor vetter mot de avskilda gårdarna. På det generösa hustaket planerar Sehlhall för Sveriges största solcellsanläggning som anlagts på ett vård- och omsorgsboende. Detta, tillsammans med trästommen, ger fastigheten en mycket hög klimatprofil. Husets gestaltning har tagit sin inspiration från omgivningen och det kulturhistoriska arv som utmärker Ekerö.

Kommun:
Ekerö
Fastighetsbeteckning:
Närlunda 41:3
Adress:
Tranholmsvägen 17, Ekerö
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
6000 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2024
Preliminärt färdigställande:
2026
Hyresgäst:
Ekerö kommun
No items found.