Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Nyhem

Close button
Finspång

I en skogsglänta, sydväst om Sundsvägen med närhet till naturen har Sehlhall uppfört ännu ett toppmodernt gruppboende och det kändes väldigt naturligt att bygga ett hus i trä här. Huset har ett skyddat läge både på entrésidan med skogen och berget som reser sig en bit bort samt med ståtliga träd runt om som får huset att smälta in.

Utblicken från lägenheterna är ett med naturen och vyerna öppnar upp mot nordost med den intilliggande Skutbosjön.

Runtom huvudbyggnaden finns ett promenadstråk som når både befintliga och nya utflyktsmål och destinationer. En stig leder till en vacker skogsglänta och en annan stig mot ett insektshotell för hemlösa insekter. I ett läge mot sydost finns en grillplats för spontanutflykter eller mer ordnade evenemang för de boende.

Kommun:
Finspång
Fastighetsbeteckning:
Nyhem 1:6
Adress:
Skogsbrantsvägen 1
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
1260 m2
Status:
Förvaltning
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Finspångs kommun
Exteriörbild fasaden
No items found.