Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Öreslandet

Close button
Täby

Fastigheten Öreslandet 3 ligger i Hägerneholm och ingår i det nya stationsområdet med Arninge-Ullna som blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Hägerneholm skall bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. Fastigheten ligger nära Hägerneholmsskolan och gränsar till den stora parken med grönområden som kopplar Hägerneholm med Skavlötens naturreservat och Rönninge by i söder och bostadsområdet Ullna strand i norr.

Kommun:
Täby
Fastighetsbeteckning:
Öreslandet 3
Adress:
Arningetorpsvägen 2, Täby
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
7 500 kvm
Status:
Avyttrad
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Humana
No items found.