Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Öreslandet 2

Close button
Täby

Vård och omsorgsboende, trygghetsbostäder, seniorboende.

Fastigheten Öreslandet 2 ligger i Hägerneholm och ingår i det nya stationsområdet med Arninge-Ullna som blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Hägerneholm skall bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. Fastigheten ligger nära Hägerneholmsskolan och gränsar till den stora parken med grönområden som kopplar Hägerneholm med Skavlötens naturreservat och Rönninge by i söder och bostadsområdet Ullna Strand i norr. Sehlhall har även uppfört ett vårdboende om 90 platser på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3, där ett hyresgästen är Humana.

Nu vill Sehlhall knyta ihop dessa båda projekt och skapa ett unikt seniorkvarter. En trygg och stimulerande miljö med sammanlänkade verksamheter som förstärker och ger synergier åt varandra. Så som ett vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet med gemensamhetsytor och aktiviteter som bryter social isolering. Men även boendelösningar som uppmuntrar till flyttkedjor i närmiljön allteftersom omsorgsbehov förändras.

Kommun:
Täby
Fastighetsbeteckning:
Öreslandet 2
Adress:
Hägerneholmsvägen 9 / Arningetorpsvägen 4
Typ av fastighet:
Vårdbostäder
Storlek:
8 500 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
2025
Preliminärt färdigställande:
2027
Hyresgäst:
Vardaga Omsorg
Illustration
No items found.