Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Öreslandet 3

Close button
Täby

I Hägerneholm, Täby växer en ny stadsdel fram med stadsmässig karaktär och närhet till vatten och grönska. Här har Sehlhall byggt en gruppbostad med sex lägenheter om två rum och kök och balkong. I den nordvästra delen ligger Hägerneholms torg som övergår till stadsparken med utomhusgym. Idrottsplats, odlingslotter, gångvägar och utsiktsplatser. Hägerneholmsplarken är en vacker, lekfull och spännande aktivitetspark vars karaktär och identitet präglas av det gamla kulturlandskapet – en mötesplats för alla åldrar och en perfekt plats för en gruppbostad.

Kommun:
Täby
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Hägerneholmsvägen 7
Typ av fastighet:
Gruppbostäder
Storlek:
540 m2
Status:
Avyttrad
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Stadsmissionen
No items found.