Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Skälby

Close button
Västerås

Fastigheten ligger i ett lugnt villaområde i Skälby, sex kilometer från Stadscentrum, i direkt anslutning till grönområden och med god kommunikation. Här utvecklar Sehlhall en förskola för 75 barn åt hyresgästen Barnens Lilla Academia. 

Förskolan kommer att inspireras av Reggio Emilia pedagogiken och utgå från barnens intressen och att alla barn kan. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet som erbjuder barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag. Med en fantastisk naturmiljö runt hörnet får förskolan en mulleverksamhet som genomsyrar hela utbildningen. 

Västerås har en stor befolkningstillväxt, delvis tack vare expansion hos flera stora framstående företag. De har därför svårt att möta efterfrågan på förskoleplatser inom vissa stadsdelar. Nu tillför vi ytterligare kapacitet och ser fram emot att fortsätta att investera i Sveriges sjunde största kommun. 


Kommun:
Västerås
Fastighetsbeteckning:
Stomnätet 9
Adress:
Origovägen 14
Typ av fastighet:
Förskolor
Storlek:
800 m2
Status:
Förvaltning
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
Barnens Lilla Academia
No items found.