Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder,Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Torsby Förskola

Close button
Värmdö

Vad gör en riktigt bra förskola? Att barnen utvecklas? Är trygga? Pedagogiken? Kompisarna? Personalen? Maten? Allt detta är såklart viktigt, men även byggnaden och dess omgivande miljö tillför värde. Platsen i sig kan skapa unika möjligheter för barnen, genom att erbjuda en varierande grad av intryck, inspiration, utmaning och utveckling. Det skall vara lätt och säkert att komma till och från skolan, utemiljön skall vara berikande, gärna med trygg och varierande natur. Själva huset kan, om det utformas rätt, tillföra en mängd kvaliteter som tillsammans bidrar till att skapa en riktigt bra förskola.

Dagens barn rör sig allt mindre. En väl formgiven förskola kan locka till fysisk aktivitet och inbjuda till rörelse. Det skall vara lätt, naturligt och säkert att röra sig både inomhus och utomhus. Det skall vara lika lätt att ta del av gruppaktiviteter som att hitta egna, lugna utrymmen för vila och egentid. Vi på Sehlhall lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till oss viktiga erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i vårt lands sociala infrastruktur.

Kommun:
Värmdö
Fastighetsbeteckning:
Torsby 1:249 (del av)
Adress:
Torsby Bågväg 4
Typ av fastighet:
Förskolor och skolor
Storlek:
1 500 kvm
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Q1 2021
Preliminärt färdigställande:
Q4 2022
Hyresgäst:
Illustration
No items found.