Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder,Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Vigelsjö

Close button
Norrtälje

Den nya förskolan i Norrtälje kommer att ligga på Badvägen 2, och utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Skolfastigheter.

Kommun:
Norrtälje
Fastighetsbeteckning:
Del av Tälje 2:195
Adress:
Badvägen 2
Typ av fastighet:
Förskolor och skolor
Storlek:
1 250 kvm
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Kv2 2021
Preliminärt färdigställande:
Kv3 2022
Hyresgäst:
Illustration av den nya förskolan som ska byggas i Vigelsjö. Arkitekt: Scott Rasmusson Källander (SR-K).
No items found.