Våra fastigheter

Verksamheten Sehlhall bedrivs inom fyra affärsområden: Vårdbostäder, Gruppbostäder och Skolfastigheter samt Stadsbyggnadsbolaget som drivs under eget varumärke. Inom samtliga affärsområden tillför vi kompetens, erfarenhet, metodik och kapital för att därigenom utveckla och förvalta framtidens sociala infrastruktur.

Ystad Mammutträdet 1

Close button
Ystad

Fastigheten Ystad Mammutträdete 1 ligger i det gamla plantskoleområdet mitt i Ystad. Här uppförs en helt grön stadsdel med mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer, omgiven av den naturliga Dammhejdeparken och den mer dramatiska Abrahamsfältsparken. För att få bygglov i Trädgårdsstaden måste ett flertal ”gröna punkter” uppfyllas. Vi planerar att bland annat anlägga p-platser genomsläppliga för dagvatten och generellt arbeta med fördröjning av dagvatten inom fastigheten. Vi planerar även att inkludera ett orangeri, flera häckar och fasadgrönska. Dessutom är tanken att fastigheten skall ha solpaneler och laddstolpar samt en rad innovativa lösningar för ekologisk och social hållbarhet. Vi arbetar med fastighetens programmering. Exempelvis vet vi att Ystad har ett stort behov av trygghetsbostäder.

Kommun:
Ystad
Fastighetsbeteckning:
Ystad Mammutträdet 1
Adress:
Einar Olssons gata 1
Typ av fastighet:
Trygghetsboende
Storlek:
5 500 kvm
Status:
Under utveckling
Färdigställande:
Preliminär produktionsstart:
Preliminärt färdigställande:
Hyresgäst:
No items found.