Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.

Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.

Sehlhall Fastigheter AB är ett nytt företag och samtidigt en konsolidering av många års erfarenhet. Omsorgsfastigheter har traditionellt varit en fastighetskategori som bakats in i större markanvisningspaket och därmed inte prioriterats. Sehlhall ser istället att ett dedikerat arbete med omsorgsfastigheter kan bygga bort många kroniska problem och föreställningar om användarupplevelsen för brukare, anställda och anhöriga som nyttjar lokalerna. Arbetet med social infrastruktur är kärnan i det nybildade företaget.

Därtill tjänar erfarenheten som stöd till kommuner som nu kommer behöva upphandla omsorgsfastigheter. Medarbetarna på Sehlhall Fastigheter har deltagit i 100-tals processer och kan därmed vara en strategisk partner till kommunerna vid upphandlingen. Grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg har sett och varit med om att utveckla hundratals funktionsprogram. Målbilden är att bli en trygg partner till kommuner.

”Tillsammans med kommuner skapar Sehlhall moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Vi kallar det social infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, VD i Sehlhall Fastigheter AB.

”Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för. Social infrastruktur är något som Sverige behöver mer utav, idag och imorgon”, säger Anders Borg, styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter, f.d. finansminister.

Företaget vilar på en trygg ekonomisk grund där cirka 200 miljoner kronor rests från investerare som delar företagets ambition gällande social infrastruktur och som alla står bakom en långsiktig affärsmodell. Bland dessa finns CH Svanberg AB, som ägs av Carl- Henric Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj samt Tibia Konsult.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.