Chefer i äldreomsorgen larmar
 om gamla arbetsplatser i dåligt skick.

Petter Hallenberg, COO Sehlhall
Drygt en tredjedel av verksamhetscheferna i äldreomsorgen gör bedömningen att den egna arbetsplatsen inte är i gott skick, och nära hälften anser att klimat och ventilation inte fungerar tillfredsställande i de byggnader där omsorgen bedrivs. Det visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av fastighetsbolaget Sehlhall.

– Tyvärr är jag inte förvånad över resultatet, men nu behövs krafttag för att förbättra förhållandena för våra äldre så att de kan känna sig trygga på sina boenden, säger Petter Hallenberg, grundare av Sehlhall. Det här är också ett stort arbetsmiljöproblem runt om i kommunerna.

Att så många som en av tre verksamhetschefer i äldreomsorgen dömer ut arbetsplatsens skick är en larmklocka för äldrevården som fick utstå hård kritik för brister i den medicinskt inriktade verksamheten under coronapandemin. Nu visar nya uppgifter på stora problem kopplade även till fastighetsbeståndet.

I undersökningen har tvåhundra verksamhetschefer vid kommunala och privatägda äldreboenden runt om i landet tillfrågats om olika aspekter på arbetsmiljön. Svaren speglar det faktum att en stor det av landets äldreboenden är byggda på 1960- och 1970-talen.

– De är slitna och inte alls anpassade till dagens behov, säger Petter Hallenberg. Flera av dem, framförallt de i kommunal ägo, kan vara direkt hälsovådliga, både för de som bor och de som arbetar där. Vår bedömning är att så mycket som trehundrafemtio av dessa uttjänta boenden borde stängas. 

Hallenberg menar att den övergripande utmaningen är att Sverige behöver sjuhundra nya äldreboenden inom tio år, utöver de gamla boenden som alltså behöver avvecklas alternativt totalrenoveras.

– Görs inget nu kan våra äldre inte vara säkra på att få plats på ett värdigt äldreboende när behovet uppstår, säger Petter Hallenberg. Den här undersökningen visar att verksamhetscheferna är medvetna om problemen och nu är det viktigt att vi lyssnar på dem.

– En annan stor utmaning är personalförsörjning. SKL beräknar att antalet anställda i välfärden behöver öka med 200 000 personer fram till 2026. Arbetsmiljön är central för att attrahera dessa avgörande medarbetare, säger Petter Hallenberg.

Sehlhall har specialiserat sig på nybyggnation av vård- och gruppboenden samt skolor. Redan på ritningsstadiet planeras för trygga, moderna och hållbara lösningar långt ifrån den institutionella känsla som annars präglar Sveriges äldre boenden.

Petter Hallenberg vill lyfta den pågående debatten till att gälla kvalitet snarare än driftsform.

– Vi måste komma ihåg att det handlar om människors hem. Vi visar de äldre respekt genom att skapa omsorgsmiljöer som är trygga och hemtrevliga. Därför bör diskussionen fokusera på kvalitet i välfärden snarare än driftsform i välfärden. 

För mer information, kontakta: robbin@sehlhall.se. Telefonnummer: 070-252 80 34

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.