Delårsrapport januari – mars 2022

Årets första kvartal fortsätter i högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas väl. Jag konstaterar att vi successivt rör oss mot vårt strategiska mål om att byggstarta fjorton omsorgsfastigheter per år, något som gör oss till en av Sveriges drivande aktörer vad gäller utbyggnaden av hållbar, social infrastruktur. Vårt förvaltningsbestånd av egenutvecklade omsorgsfastigheter fortsätter att öka.

Hyresgästen Patia har flyttat in i vårt gruppboende i Huddinge och efter kvartalets utgång har Eskilstuna kommunfastigheter tillträtt Energicentrum. I kvartalet har vi förvärvat en fastighet i Gävle för uppförande av ett gruppboende och efter kvartalets utgång har vi vunnit Karlstad kommuns upphandling för uppförande av ett nytt centralt gruppboende samt förvärvat fastigheter i Linköping för gruppbostad och trygghetsbostäder. Med andra ord summerar jag inledningen på året som en bra kombination av färdigställanden och inflöde av nya projekt. 

Den nuvarande händelseutvecklingen, med hög inflation och stigande räntor, leder till att en trygg, stabil och växande verksamhet premieras. Våra hyresavtal är inflationssäkrade, med hyresperioder om femton till tjugofem år med starka och solida hyresgäster. Vi tar inte upp belåning innan ett projekt är fullt uthyrt och vi har inga vakanser och är inte beroende av spekulativa försäljningsinslag. Kort sagt, ett bra utgångsläge även i turbulenta tider. 

Under perioden har vi fortsatt att bedriva ett målmedvetet och omfattande hållbarhetsarbete och genomfört en detaljerad kartläggning över vilka av de Globala målen (SDG) som vi påverkar och hur vi positivt kan bidra än mer inom världens viktigaste utmaningar. I ljuset av de höga energipriserna blir hållbarhetsarbetet än viktigare. 

I kvartalet valdes Sehlhalls VD, Dan T. Sehlhall in som ledamot i Seniorvärldens Advisory Board. Genom detta uppdrag får vi möjlighet att samverka än tätare med experter och forskare för att tillsammans fortsätta att finna lösningar som förbättrar vardagen för Sveriges äldre. 

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.