Delårsrapport jul-sep 2020 – Fokus på kvalitet och trygghet.

Sehlhall håller ett högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas enligt plan. Under kvartalet togs flera viktiga steg i vårt prioriterade arbete med att säkra nya omsorgsfastigheter mot smittspridning. Vår omfattande landbank samt vårt fokus på högkvalitativ social infrastruktur, borgar för en gynnsam utveckling.

Efter periodens utgång har vi tecknat flera entreprenadavtal, erhållit bygglov i Täby och fått vår detaljplan i Eskilstuna godkänd. Vi vann också en markanvisningstävling om ny förskola i Norrtälje.

En andra våg av pandemin tycks nu föra oss tillbaka till en osäker omvärld. Fastighetsbranschen har än så länge stått emot bra, mycket tack vare låga räntor, men stora förändringar är att vänta när mönstren för konsumtion, arbete och boende förändras, accentuerat och/eller accelererat av pandemin. De två starkaste fastighetssektorerna genom pandemin har varit hyresbostäder och samhällsfastigheter. År 2000 stod samhällsfastigheter för 1 procent av den totala transaktionsvolymen i Norden, år 2020 förväntas den uppgå till 20 procent. Strukturella underskott, hög efterfrågan drivet av demografisk realitet och stabila kassaflöden borgar för en fortsatt god utveckling för dessa sektorer även framåt. Sverige har en snabbt åldrande befolkning; till 2040 väntas befolkningen över 80 år öka med 50 procent. En äldre befolkning innebär ett ökat tryck på kommunerna med krav på substantiella investeringar i välfärden. Trots en högre vårdkvot än det europeiska snittet uppger många svenska kommuner att de har brist på äldreboenden. En undersökning av Boverket visade att 109 av Sveriges kommunerna spår en brist redan i år.

Hela delårsrapporten finns att läsa här.

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.