Emission för fortsatt expansion

Hyresintäkterna i vår förvaltningsverksamhet fortsätter att öka och driftmarginalen är god. Under perioden har vi fått en tydlig kvittens på att vårt erbjudande, social infrastruktur för livets alla faser, leder till en gynnsam korsbefruktning mellan våra kompetensområden.

• Hyresintäkter om 3 697 Tkr (3 103 Tkr).
• Driftnetto om 3 566 Tkr (2 709 Tkr) vilket ger en driftmarginal om 86 procent (86 procent)
• Kassaflöde om 130 581 Tkr (-44 051 Tkr), påverkat av genomförd nyemission samt fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer.
• Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år). Under kvartalet tecknades ett avtal om 15 år.
• Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 56 372 kvm BTA (44 525 kvm BTA).
• Landbank på 1 820 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling. 


VD har ordet 

Hyresintäkterna i vår förvaltningsverksamhet fortsätter att öka och driftmarginalen är god. Under perioden har vi fått en tydlig kvittens på att vårt erbjudande, social infrastruktur för livets alla faser, leder till en gynnsam korsbefruktning mellan våra kompetensområden. En vunnen upphandling leder till en nära relation till en kommun. Ett lyckat samarbete kring ett vårdboende leder till ett gruppboende som leder till en skola.


Enligt Boverket så klarar 40 procent av Sveriges kommuner inte av att få fram en plats på ett gruppboende. Därför satsar vi nu mycket resurser på att skapa fler gruppbostäder. På kort tid har Sehlhall färdigställt ett gruppboende i Nacka samt påbörjat produktion av nya gruppbostäder i Huddinge och Täby. Dessutom har vi skrivit hyresavtal med Finspångs kommun om två gruppbostäder samtidigt som vi erhållit en direktanvisning av Stockholms stad för uppförande av en gruppbostad. Parallellt med detta har vi förvärvat en fastighet i Norrtälje avsedd för gruppbostad och tecknat hyresavtal med vårdgivaren Utvecklingspedagogik i Sverige. Hyresavtal har även tecknats i Täby med Stadsmissionen och i dagarna flyttade Patia Omsorg in i det nybyggda gruppboendet i Nacka. 


Detta höga marknadstempo förutsätter en god tillgång till likviditet, under perioden genomfördes därför en nyemission. Emissionen blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget 150 Mkr. I samband med emissionen fick vi en ny storägare i Stena Fastigheter, något som gör mig både glad och stolt. Våra affärer kompletterar varandra och jag är därför övertygad om att vi kommer att ingå en rad spännande samarbeten. 


Med ett förstärkt medarbetarteam, en förstärkt ägarbas och stärkt likviditet står vi väl rustade inför årets andra halvlek. En period som jag redan nu ser kommer att innehålla en rad intressanta och viktiga utvecklingssteg för bolaget.

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef 

Rapporten i sin helhet publiceras på: www.sehlhall.se/investerare 

Denna information är sådan som Sehlhall Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti, 2021, klockan 13:00 (CEST). 

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.