Erik Bragg blir ansvarig för Sehlhall Skolfastigheter.

Erik Bragg, tillträdande ansvarig Sehlhall Skolfastigheter.
Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Erik kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.

Enligt SCB förväntas åldersgruppen 6-16 öka med 20 procent fram till och med 2025. Finansdepartementet bedömer att Sverige behöver ytterligare två tusen för- och grundskolor till2026. Nya kunskaper inom pedagogik, arbetsmiljö och hållbarhet innebär dessutom att landets äldre bestånd av sådana fastigheter behöver revitaliseras och i flera fall ersättas.

–  Vi arbetar intensivt med att uppgraderaSveriges för- och grundskolor, den första länken i den sociala infrastrukturen.Det finns många sätt att förbättra och utveckla våra barns dagliga miljö. ErikBragg är ledande på området, och jag är glad och stolt över att få välkomna honom till vårt team säger Dan T.  Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall Fastigheter är en långsiktig förvaltare. En viktig egenskap när det kommer till omsorgsfastigheter.

–     Sehlhall är stora nog att ha erfarenhet och genomförandekraft, samtidigt som de har den mindre organisationens effektivitet och närhet till kunden. Det är viktigt för mig i mitt framtida samarbete kring skolfrågor med kommuner, friskolor, forskare och organisationer. Det handlar i slutändan om att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån begränsade resurser säger Erik Bragg, tillträdande ansvarig för Sehlhall skolfastigheter.        

Erik Bragg börjar sin roll på Sehlhall Fastigheter den 11:e januari, 2021.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.