Förvärv för framtida seniorkvarter, delårsrapport jan-mar 2021

Pandemirelaterade osäkerheten har medfört ett ökat investeringsintresse för samhällsfastigheter och det geografiska läget är underordnat det stabila kassaflödet. Sehlhall har ett nationellt fokus och vi är idag verksamma i ett trettio tal kommuner. Kvalitativ social infrastruktur behövs i hela Sverige och det är glädjande att marknaden gör samma bedömning.

Under kvartalet vann vi tre raka kommunala upphandlingssegrar, en inom varje kompetensområde. En förskola i Norrtälje, ett vårdboende på Ekerö och ett dubbelt gruppboende i Finspång. En tydlig kvittens på vårt teams kompetens och erfarenhet.

Vi testar kontinuerligt ny välfärdsteknologi. Under perioden har vi påbörjat implementering av hälsofrämjande belysning, så kallat biocentriskt ljus, i flera av våra fastigheter. Målet är en förbättrad arbets- och levnadsmiljö för personal, elever och boende. Vi har även inlett tester med radarsensorer, som på ett integritetssäkert vis följer rörelsemönster för att larma om någon exempelvis faller. Även inom hållbarhetsområdet pågår en ständig utveckling. Vi klär taket på vårt omsorgsboende på Ekerö med den senaste generationen solpaneler, vilket innebär att vi skapar Sveriges största solenergianläggning på ett äldreboende.

Under perioden har vi påbörjat flera viktiga projekt och jag vill särskilt lyfta fram våra kommande seniorkvarter, modellerade utifrån holländska förebilder. Det handlar om kvarter med sammanhängande funktioner och verksamheter som kan utveckla varandra. Ett omsorgsboende, trygghetsbostäder, en vårdcentral, dagverksamhet, kanske en yrkesskola för ett vårdprogram och/eller bostäder för omsorgspersonal. Kort sagt ett nav för social infrastruktur. Under det gånga kvartalet har vi förvärvat strategisk mark i Täby och Kista med ambition att realisera vår vision om framtidens seniorkvarter.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.