Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.

Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur, som ett led i detta har bolaget förvärvat två fastigheter i Upplands Väsby av Svenska kyrkan och en privat markägare. Förvärvet har genomförts för att uppföra ett modernt äldreboende om fyrtio lägenheter och en förskola om fem avdelningar. Total byggnadsvolym uppgår till 4300 kvadratmeter.  ”Forskningen och empirin ger en samstämmig bild; äldre som vistas nära barn håller sig friskare, mår bättre psykiskt och blir mer sociala sinsemellan. Även barn mår bra av att se, möta och interagera med äldre. Det här projektet möjliggör för Sehlhall Fastigheter att ytterligare förstärka landets sociala infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Projekten i Upplands Väsby, som utvecklas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder, beräknas vara färdigställt till sommaren 2021.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.