Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner

Sehlhall meddelar härmed att man, via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) (”Sehlhall” eller ”Bolaget”), framgångsrikt har emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om SEK 75 miljoner, inom ramen för Sehlhalls existerande obligationsram om SEK 250 miljoner med ISIN SE0013745411 och slutförfall i mars 2023.

Emissionen rönte stort intresse och blev kraftigt övertecknad. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om [100,00] procent av det nominella beloppet. Sehlhall har tidigare emitterat obligationer om SEK 175 miljoner, vilket innebär att den totala volymen inom ramen nu uppgår till SEK 250 miljoner.

”Det är roligt att vårt erbjudande mottagits så väl av finansmarknaden, och vi ser det som ett tydligt bevis på vår robusta affärsmodell. Nu kan vi öka tempot ytterligare och fortsätta modernisera Sveriges sociala infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall.

Emissionslikviden ska användas för generella verksamhetsändamål. De befintliga obligationerna är noterade på Frankfurt Open Market och Sehlhall kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Frankfurt Open Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Uhlén, CFO, +46 70 834 71 34, erik@sehlhall.se

Sehlhall Holding AB (publ)

Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm

Org.nr: 559239-8993

www.sehlhall.se

Informationen är sådan som Sehlhall Holding AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6oktober 2020 kl. 11.15

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.