Sehlhall förvärvar byggklar fastighet i Täby – skapar Sveriges första livsstilsboende för seniorer med varierande omsorgsbehov

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter / Marcus Lindblom, vd och koncernchef, Hemgården.
Sehlhall har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby kommun. Sedan tidigare uppför Sehlhall ett vårdboende om 90 lägenheter samt ett gruppboende på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3. Nu planerar Sehlhall för ett unikt seniorkvarter med ytterligare vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet.

Fastigheten Öreslandet 2 ligger i Hägerneholm och ingår i det nya stationsområdet Arninge-Ullna, ett blivande nav för kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm. Fastigheten har en generös detaljplan som medger en exploatering om 8.500 kvm BTA. Säljare är Hemgården.

Sehlhall uppför för närvarande ett vårdboende om 90 platser på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3, där ett hyresavtal tecknats med Humana och färdigställande planeras ske under det första kvartalet, 2023.

Nu vill Sehlhall knyta ihop dessa båda projekt och skapa ett unikt seniorkvarter. En trygg och stimulerande miljö med sammanlänkade verksamheter som förstärker och ger synergier åt varandra. Så som ett vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet med gemensamhetsytor och aktiviteter som bryter social isolering. Men även boendelösningar som uppmuntrar till flyttkedjor i närmiljön allteftersom omsorgsbehov förändras.

Jag ser fram emot att ytterligare förstärka vårt engagemang i Täby, en expansiv och framsynt kommun med stort behov av socialinfrastruktur. Vårt koncept seniorkvarter, med inspiration från framgångsrika projekt i Holland, skapar en rad fina kvaliteter. Det är också kul att vi gör ännu en affär med Hemgården, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall.

Hemgården är Sehlhalls samarbetspartner i projektet. Totalt binds två kvarter om närmare 20 000 m2 ihop till en helhet. Omgivningen präglas av goda kommunikationer, sporthall och naturområde.

Vi är glada över att samarbetet med Sehlhall fördjupas. Tillsammans kommer vi skapa Sveriges första kompletta livsstilsboende för seniorer med varierande behov. Det kommer bli ett unikt och säkerligen välkommet tillskott på bostadsmarknaden. Här finns alla förutsättningar, säger Marcus Lindblom, vd och koncernchef, Hemgården.


Projekten i Täby kommer att utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.