Sehlhall förstärker hållbarhetsarbetet – 
ingår samarbete med Mestro

Sehlhall ingår ett samarbete med Mestro, som erbjuder automatiserade energiuppföljningssystem, för inläsning och uppsamling av energidata. Syftet med samarbetet är att fördjupa Sehlhalls hållbarhetsarbete.

Samarbetet med Mestro blir en viktig delkomponent i vårt hållbarhetsprogram som ska säkerställa att vi är klimatneutrala i vår verksamhet till och med 2030, säger Mikaela Malmgren, förvaltningsansvarig på Sehlhall. Sehlhall har som målsättning att bygga klimatneutral social infrastruktur i hela landet. Samarbetet med Mestro möjliggör för Sehlhall att ta nästa kliv mot denna målsättning. Systemet som Mestro tillhandahåller, ger Sehlhall möjligheten att följa fastigheternas direkta miljöpåverkan mätt i CO2-utsläpp. Det innebär att Sehlhall kan ta kontroll över energiförbrukningen i samtliga omsorgsfastigheter. 

Vi ser stora vinster i att automatisera energidata i våra fastigheter. Förbrukningen är även kopplad till direkta kostnader vilket gör det enkelt att se vilka besparingar i energiförbrukningen som kan genomföras, säger Mikaela Malmgren. Systemet kommer att vara i full drift i Sehlhalls befintliga bestånd senast vid årsskiftet. Sehlhall kommer även att implementera Mestro i framtida fastighetsförvärv. 


Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.