Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.

Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.

Falun är en av många kommuner i Sverige som har behov av omsorgsfastigheter. Sehlhall investerar därför i kommunen för att förstärka den sociala infrastrukturen.  

”Enligt en enkät av SPF Seniorerna i Falun finns det en efterfrågan hos över femhundra hushåll i kommunen att flytta in i ett trygghetsboende. Efterfrågan på vårdboende är stort och behovet av gruppbostäder ännu större. Genom denna satsning bidrar vi med konkreta lösningar på samtliga av kommunens behov vad gäller omsorgsfastigheter,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.  

”Vi är glada över att etablera oss i Falun och fastigheten ligger väldigt vackert, nära vatten och strövområden, och med promenadavstånd till centrum. Här kommer vi att kunna erbjuda en rad mjuka mervärden”, säger Petter Hallenberg, affärsområdesansvarig för Sehlhall Vårdbostäder.  

Fastigheten, som har en lagakraftvunnen detaljplan, kommer att utvecklas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.