Sehlhall uppför nytt vårdboende om 90 lägenheter i Täby

Sehlhall har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 3 i Arninge i Täby. Fastigheten har en färdig detaljplan och ett hyresavtal har tecknats med omsorgsföretaget Humana. Byggstart sker under det första kvartalet, 2021.

Fastigheten Öreslandet 3 ligger i Hägerneholm och ingår i det nya stationsområdet Arninge-Ullna, som blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. Fastigheten ligger nära Hägerneholmsskolan och gränsar till den stora parken med grönområden som kopplar Hägerneholm med Skavlötens naturreservat och Rönninge by i söder och bostadsområdet Ullna strand i norr. Projektet är byggklart och slutförhandling pågår kring entreprenaden. Byggstart är planerad till förstakvartalet 2021.

 

Ett hyresavtal är tecknat med Humana. Det nya vårdboendet kommer att erbjuda 90 moderna omsorgslägenheter och få en total volym om cirka 7 500 kvadratmeter BTA.

”Vi köper ett unikt, byggfärdigt projekt i en för oss viktig kommun. Affären utgör också startskottet på ett strategiskt samarbete med säljaren Hemgården. Tillsammans tittar vi på ett antal konkreta vårdprojekt i Stockholmsområdet”, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall.

”Att skapa framtidens vårdboenden redan idag kräver en genuin omtanke och en förståelse för att människan alltid måste vara i centrum. Sehlhall har resurser, personal och nödvändiga insikter för att leda denna viktiga samhällsutveckling. Vi har fått lära känna Sehlhalls värdegrund och är tacksamma över att få vara med på denna spännande resa”, säger Marcus Lindblom, vd och koncernchef, Hemgården.


Vårdboendet i Täby kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.

 

”Täby växer och med det följer ett ökat behov av modern och tillgänglig socialinfrastruktur. Det nya vårdboendet i Hägerneholm blir ett viktigt tillskott i kommunens försörjningsplan”, säger Petter Hallenberg, vice vd, Sehlhall.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.