Sehlhall förvärvar fastighet från Ystadbostäder

Sehlhall, som skapar och förvaltar moderna omsorgsfastigheter, förvärvar den byggklara fastigheten Mispeln 2 från Ystadbostäder. Fastigheten ligger centralt i Ystad och lämpar sig väl för social infrastruktur, exempelvis trygghetsbostäder.

Sehlhall fortsätter sin framgångsrika expansion genom ytterligare ett förvärv. Fastigheten Mispeln 2 ligger i det gamla plantskoleområdet Trädgårdsstaden mitt i Ystad. Här uppförs en helt grön stadsdel med mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer, omgiven av Dammhejdeparken och Abrahamsfältsparken. För att få bygglov i Trädgårdsstaden måste ett flertal gröna åtgärder uppfyllas. 

– Våra högt ställda hållbarhetskrav rimmar väl med kommunens ambition för området, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall. Vi ska bland annat anlägga p-platser genomsläppliga för dagvatten och vi kommer att inkludera ett orangeri, flera häckar och fasadgrönska. Dessutom blir det solpaneler och laddstolpar samt en rad innovativa lösningar för ekologisk och social hållbarhet. 

Fastigheten har en generös detaljplan som medger bostäder, vård, centrumverksamhet och skola. Byggrätten motsvarar 5 500 kvadratmeter. Projektet genomförs i samarbete med Ahnström & Pyk.

– Bygglovet är inlämnat och vi ser fram emot att sätta spaden i marken, säger Dan T. Sehlberg.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.