Sehlhall förvärvar fastighet i Karlstad – uppför gruppboende åt Nytida

Sehlhall förvärvar fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad. Fastigheten ligger cirka 3 kilometer från stadens centrum, i direkt anslutning till grönområde och med god tillgång till kommunikation. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en gruppbostad som hyrs av vårdgivaren Nytida.

Sehlhall fortsätter att växa, denna gång med ett förvärv i Karlstad, i stadsdelen Gruvlyckan. Karlstad har ett stort behov av gruppbostäder och Sehlhall siktar på att genomföra ytterligare etableringar i kommunen. 

Sehlhalls gruppbostäder ska vara välfungerande bostäder för alla människor, men i synnerhet för personer med olika former av funktionsvariationer. Samtidigt ska de också vara en bra arbetsplats med god arbetsmiljö. Sehlhall jobbar kontinuerligt för att minimera klimatpåverkan och resursförbrukningen från verksamheten genom medveten planering och erfarenhetsåterföring från genomförda projekt. 

– Vi har en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet utifrån vårt program Klimatneutral Social infrastruktur. Gruvlyckan kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver i trä där allt trämaterial kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Boendet kommer att utrustas med solpaneler samt miljöcertifieras enligt Svanen, säger Petra Sandberg, ansvarig för gruppbostäder på Sehlhall. 

På Gruvlyckan får varje lägenhet en egen uteplats i direkt anslutning till lägenheten. Inredningen blir skandinavisk och modern med grafiska kontraster. Ett promenadstråk kommer att omgärda gruppbostaden med bänkar i anslutning till häckar och grönska för samvaro och umgänge. Vid sidan av huset uppförs en vinterträdgård med belysning och infravärme vilket gör det möjligt att använda rummet året om för aktiviteter och sammankomster. Gruppbostaden kommer att utrustas med välfärdsteknik med syfte att bibehålla eller öka trygghet och aktivitet. Digitalt låssystem, biocentriskt ljus, smarta rullgardiner som kan styras via röststyrning eller appar beroende på den enskildes önskemål och förutsättningar, trygghetslarm via Zafe Care samt Memoplanner är några exempel. 

Byggstart sker under hösten 2022 med planerad inflytt ett år senare. 
Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.